Personeelstekort bouw- en installatiesector in 2018 groter dan verwacht

Personeelstekort bouw- en installatiesector in 2018 groter dan verwacht

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat er een groot kwantitatief en kwalitatief tekort is aan personeel in de bouw- en installatiesector. Rond de 60 procent van de bedrijven geeft aan te weinig handjes en te weinig kennis in huis te hebben. Dit is een toename ten opzichte van 2016, waar ‘slechts’ 28 procent van de bedrijven aangaf een kwantitatief tekort te hebben en 40 procent van de bedrijven een kwalitatief tekort.

Ongeveer drie op de vijf bedrijven binnen de bouwsector geeft aan dat er op dit moment zowel een kwantitatief tekort (‘handjes’) als kwalitatief (kennis) tekort aan personeel is. Het grootste tekort is te vinden bij afbouwers, waarvan twee derde een kwantitatief en/of een kwalitatief tekort ervaart. Architecten hebben het kleinste tekort, alhoewel dit nog steeds de helft van de architecten is (respectievelijk 46 procent en 50 procent).

personeelstekort

Tekort loopt op

Het tekort aan personeel wordt naar verwachting alleen maar groter in de toekomst, dit sluit dus aan bij de trend van de afgelopen jaren. Naast de bedrijven die nu al een tekort ervaren, geeft 18 procent aan binnen twee jaar een kwantitatief tekort te verwachten en 19 procent denkt een kwalitatief tekort te krijgen. Als het personeelstekort dat op dit moment bestaat niet wordt opgelost, zal de omvang van het probleem verder toenemen.

personeelstekort
Personeelstekort uit eerste kwartaal 2016 niet opgelost

Een kwart van de bedrijven in de bouw- en installatiesectoren gaf aan in het begin van 2016 te kampen met een kwantitatief personeelstekort. Rond de 40 procent gaf toen aan een kwalitatief tekort te hebben. Bijna twee jaar later, in het vierde kwartaal van 2017, geeft 60 procent van de bedrijven aan een tekort te hebben. Dit is ongeveer gelijk aan het tekort uit 2016 plus het verwachte tekort binnen twee jaar.
Het kwantitatieve tekort is nog sterker gegroeid dan verwacht, terwijl het kwalitatieve tekort gegroeid is volgens verwachting. In andere woorden: het tekort dat bestond in 2016 is niet opgelost en de bedrijven die een tekort verwachtten, kregen gelijk. De enige marktpartij waar dit niet voor geldt, is het kwalitatieve tekort voor installateurs, die in 2016 al met een enorm tekort kampten.

Website USP Marketing Consultancy

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top