Hoe communiceer je tijdens het bouwproces

Hoe communiceer je tijdens het bouwproces

Gebiedsontwikkeling is complex. Zeker ook de communicatie tijdens het proces en erna. Bouwtekeningen, infrastructuur met wegen, rioleringen, kabels en leidingen van voorzieningen.

En na oplevering moet alles in beheer worden genomen. Hoe communiceer je tijdens het bouwproces, hoe zorg je dat alle betrokkenen geïnformeerd zijn en hoe zorg je ervoor dat deze informatie behouden blijft voor beheertaken in de toekomst?

Complexe gebiedsopgaven vragen om een sterke informatievoorziening
Gebiedsontwikkeling, een binnenstedelijke herinrichting of een rioolvervangingsopgave hebben met elkaar gemeen dat het complexe ingrepen zijn. Er zijn veel partijen bij betrokken en er spelen verschillende belangen. De hoeveelheid data in deze projecten neemt exponentieel toe, en de vraag naar informatiebehoud (wet kwaliteitsborging) wordt groter. Dat stelt hoge eisen aan de informatie, de informatiestromen en de wijze van communiceren. Hoe krijg je dat voor elkaar?

 

Gebiedsontwikkeling Barendrecht
De gemeente Barendrecht ontwikkelt in het project “De Stationstuinen” een nieuwe stadswijk met 3500 woningen met ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Om alle betrokken partijen goed te laten samenwerken en goed te informeren, is gekozen voor de inzet van Gebiedsportaal 2.0 van Gebiedsmanagers.

Binnen het Gebiedsportaal kunnen aannemers, ontwikkelaars, ontwerpers en ingenieursbureaus gegevens, documenten en andere projectinformatie met elkaar delen. Onemap is binnen het Gebiedsportaal het geografische venster op al deze informatie. Betrokken partijen raadplegen via Onemap alle kaartlagen en tekeningen van het project, met de planning in de tijd en met toegang tot de gekoppelde documenten. Ontwerp- en realisatiegegevens kunnen door de partijen met elkaar worden gedeeld zodat kwaliteitsverlies bij overdracht wordt voorkomen.

Via de kaart in het Gebiedsportaal kan worden getoetst of de kwaliteit van de gegevens voldoet aan de gemaakte afspraken en zo nodig kunnen de gegevens worden verbeterd om hoogwaardige revisiegegevens aan de opdrachtgever te kunnen leveren.

Website Onemap

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top