Borging CE-markering staalconstructies

Borging CE-markering staalconstructies

De ingevoerde CE-markering/NEN-EN 1090 voor staalconstructies zorgt nog steeds voor de nodige hoofdbrekens binnen de staalbouwbranche. Organisaties die niet aan de eisen van CE-markering voldoen begaan volgens Europese wetgeving een economisch delict. Regelwerk met betrekking tot CE-markering betekent efficiency loss, wat de concurrentiepositie van staalbouwers onder druk zet.

Sinds juli 2014 mag een bouwproduct niet in de handel worden gebracht zonder CE-markering. Dagelijks hebben fabrikanten, opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs en tekenbureaus hiermee te maken. Door het gebrek aan duidelijkheid omtrent het inregelen van CE-markering wordt veel administratie gevraagd. Daarnaast is een vereiste van het aanbrengen van CE-markering dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is (Fabrication Production Control).

Borging CE-markering in software

Om de staalbouwbranche uitkomst te bieden zijn ConstruSteel ERP Software en Schimmer Consultancy per 2 mei een partnership aangegaan. Door het FPC-handboek van Schimmer Consultancy volledig af te stemmen op de software van ConstruSteel kan met minimale inspanningen CE-/FPC-informatie vastgelegd worden. De staalbouwbranche heeft daardoor op een snelle manier altijd grip en inzicht op kwaliteit. Staalbouwers kunnen per direct gebruik maken van deze oplossing.

Jos Bonte (ConstruSteel ERP Software) over de samenwerking: “Ik ben zeer content dat we het FPC-handboek van Schimmer Consultancy en de software van ConstruSteel volledig op elkaar afstemmen. Zo kunnen staalbouwers binnen één pakket alle processen eenvoudig verwerken. Dit scheelt enorm veel tijd en komt de kwaliteit ten goede.”
Lars Schimmer (Schimmer Consultancy) voegt toe: “Juist door het FPC-handboek van Schimmer Consultancy af te stemmen op ConstruSteel is de drempel voor staalbouwers nog lager om de CE-markering/NEN-EN 1090 goed in te richten. Borging van kwaliteit met een minimale investering.”

Lars Schimmer (l), Schimmer Consultancy, en Jos Bonte (r), ConstruSteel ERP Software, introductie van borging CE-markering binnen de gehele Europese staalbouwbranche.
Lars Schimmer (l), Schimmer Consultancy, en Jos Bonte (r), ConstruSteel ERP Software, introductie van borging CE-markering binnen de gehele Europese staalbouwbranche.

Concurrentiepositie Europese staalbouwers

Door het kwaliteitsmanagementsysteem onder te brengen in processoftware wordt een grote efficiencyslag gemaakt bij de staalbouworganisatie. Door de afstemming van het FPC-handboek met de ConstruSteel-software hoeven er geen verschillende losse pakketten meer te worden aangeschaft en bijgehouden. CE-markering is integraal onderdeel binnen één pakket waar ook modules voor calculatie, werkvoorbereiding en administratie zijn ondergebracht. Dit betekent minder regelwerk, minder verschillende leveranciers met contracten, meer overzicht en een efficiëntere operatie wat resulteert in kostenbesparing voor staalbouwers. Met het invoeren van deze efficiencyslag binnen de Europese staalbouwmarkt wordt de internationale concurrentiepositie verstevigd en is de staalbouwer klaar voor de toekomst.

Website ConstruSteel ERP Software
Website Schimmer Consultancy / EN 1090 Software

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top