BOR Revisie: een dienst voor gemeenten

BOR Revisie: een dienst voor gemeenten

Het 3D-proces van de Straat Ortho

De openbare ruimte verandert doorlopend. Meestal betreft het veranderingen die van belang zijn voor de bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Door de redactie

 

Rechts de luchtfoto van de oude situatie, mei 2017. Links de Straat Ortho van verandering van het kruispunt en fietspad, geconstrueerd uit straatfoto’s van 28 september 2017.

 

Met dense-image-matchingtechnologie wordt uit meerdere (meestal zo’n drie tot vijf) panoramafoto’s van alle pixels in zo’n foto, gezocht naar gelijkwaardig gekleurde pixels in andere foto’s. Dit gebeurt door het kleurpatroon van een pixel met ‘buurt-pixels’ te zoeken in andere foto’s. Op deze manier wordt een pixel geïdentificeerd in meerdere foto’s en kan op basis van ‘voorwaartse insnijding’ voor iedere pixel zijn 3D-positie worden bepaald en daarmee wordt dan een puntenwolk gegenereerd. Door die punten eruit te filteren die op straatniveau liggen en combinaties te maken van drie punten met een nagenoeg gelijkwaardige x,y,z-waarde, ontstaan driehoekjes (meshes). Vervolgens worden die driehoekjes gekleurd met de kleur van de pixels en samengevoegd in een foto. Zo ontstaat een gekleurde ‘mesh’ van de straat. Aangezien het lastig en soms onmogelijk is deze af te beelden in standaard software, wordt de mesh afgebeeld als een platte foto, van boven bekeken. Dit resulteert in een true-orthofoto op straatniveau.

BOR Revisie
BOR Revisie is de eerste dienst van CycloMedia waarin de Straat Ortho wordt gebruikt. BOR Revisie is een oplossing die zich richt op de bijhoudingsplicht van bronhouders om binnen wettelijke termijnen van onder andere de BGT, veranderingen en revisies in de openbare ruimte door te voeren in de basisregistratie. BOR Revisie bestaat uit twee onderdelen: Revisie Cyclorama’s en Revisie Straat Ortho van de opnieuw gereden delen.

Revisie Cyclorama’s
Op basis van een abonnement kan een gemeente of provincie bij CycloMedia eenmaal per kwartaal een aantal locaties opnieuw laten fotograferen omdat er revisiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer herindeling van parkeervakken, kruising veranderen in een rotonde, fietspad afscheiden van de rijbaan en verplaatsen lichtmasten. Allemaal veranderingen die een impact hebben op de registratie in Basisregistraties. Deze nieuwe beelden bevatten veel meer informatie dan de tekening van de aannemer van het uitgevoerde werk. De opnieuw opgenomen beelden worden toegevoegd aan het Cyclorama-bestand dat de gemeente of provincie bestrijkt, zodat ook van veranderingen altijd actueel beeldmateriaal aanwezig is ter ondersteuning van de processen.

De Cyclorama’s worden opgenomen met een maximale snelheid van 120 kilometer per uur, onder bomen en met goed zicht (mag best bewolkt zijn). Er ontstaan dus geen gevaarlijke situaties voor een landmeter, er zijn geen wegafzettingen nodig, het veroorzaakt geen verkeershinder en het vergt geen planning door de gemeente of provincie.

Karteren en Classificeren met dezelfde informatie. Links de Straat Ortho, rechts de Revisie Cyclorama.

Straat Ortho van de revisies
Om een mutatiebericht op te stellen en het bronbestand bij te werken, moet de verandering gekarteerd en geclassificeerd worden. Zo kan bijvoorbeeld de BGT worden aangepast. Normaal wordt een landmeter gevraagd om deze verandering terrestrisch in te meten. Met de Straat Ortho is dit niet meer nodig. Dat heeft voordelen. De ‘hele verandering’ is zichtbaar op de Straat Ortho en niet slechts de punten die een landmeter heeft ingemeten. Een belangrijk bijkomend voordeel ten opzichte van de verwerking van ingemeten punten door een landmeter is, dat de Cyclorama’s van de nieuwe situatie ook aanwezig zijn. Zo kan naast het karteren ook direct geclassificeerd worden in dezelfde processtap. De Straat Ortho kan direct in een CAD- of beheerapplicatie worden ingelezen, net als een luchtfoto, en de veranderingen kunnen worden gekarteerd. De mutatie kan dus eenvoudiger, beter, veiliger en efficiënter worden verwerkt.

 

Detailniveau, resolutie 1 centimeter, voor kartering.

Website CycloMedia

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top