Bodemdaling Noordoostpolder

Bodemdaling Noordoostpolder

Op 8 februari 2017 haalde een nieuwsbericht van Omroep Flevoland het landelijke 12-uur Journaal van de NOS. Het betrof de bodemdalingproblematiek in Noordoostpolder.

Op 9 februari spreken waterschap, provincie en gemeente met de betrokken boeren over de problemen en mogelijke oplossingen. Het probleem van de bodemdaling in de Noordoostpolder is zo groot dat sommige akkerbouwers er serieus over moeten nadenken om iets anders met hun bedrijf te gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld beter een melkveehouderij beginnen. Dat zegt het Waterschap Zuiderzeeland.

Gewassen rotten door bodemverzakking

Op sommige plekken in de Noordoostpolder worden de akkers te nat, omdat de bodem aan het inklinken is. Door dat zakken komt het maaiveld steeds dichter bij het grondwater waardoor gewassen kunnen gaan rotten. Tegen de bodemverzakking is niets te doen. De gebieden waar dit probleem zich voordoet hebben een veenlaag. Die veenlaag is gaan oxideren waardoor de bodem is gekrompen. Het gaat nu om zo’n twee procent van de agrarische grond in de Noordoostpolder. Uiteindelijk zal zo’n vier procent te nat zijn.

Problemen groter dan verwacht

Na de drooglegging van de polder werd rekening gehouden met het inklinken van de bodem, maar de gevolgen zijn groter dan verwacht. Dat hierdoor bepaalde gewassen uiteindelijk niet meer verbouwd kunnen worden was dus toen niet voorzien. De afgelopen jaren heeft het Waterschap Zuiderzeeland met verschillende technische maatregelen geprobeerd het waterpeil te beïnvloeden en de onvermijdelijke bodemverzakking te vertragen. Volgens heemraad Ton Leijten van het waterschap is het einde van die technische oplossingen in zicht en levert dit geen duurzame oplossing op.

Oplossingen
Er moet dus worden gekeken naar andere manieren om de verzakte grond te gebruiken. Kavelruil is een van de oplossingen, andere gewassen verbouwen is een andere. Dure gewassen als bloembollen, pootaardappelen en uien lopen de komende jaren een steeds groter risico op verrotting.

Bron: website Omroep Flevoland

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top