BNA Onderzoek start ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’

BNA Onderzoek start ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’

BNA Onderzoek, laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën, werkt aan de voorbereidingen voor de volgende grote ontwerpstudie, die begin 2018 van start gaat: ‘De stad van de toekomst’.

In deze studie wordt gekeken naar nieuwe manieren van stad maken in de huidige tijd van snelle veranderingen en grote transities. Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst van de stad borgt? En hoe zien deze duurzame stedelijke systemen er dan uit? Omdat deze vraagstukken zich afspelen op alle schalen – van gebouw tot stadsregio – mogen de architecten niet ontbreken.

 5G doen mee

Tot eind 2017 werkt BNA Onderzoek met de vijf grote Nederlandse gemeenten aan de uitvraag: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (onder voorbehoud) en Eindhoven. Er wordt per gemeente een stuk stad van circa 1 vierkante kilometer gekozen, dat als testcase voor de studie zal dienen. Naast BNA Onderzoek en de vijf gemeenten zijn de TU Delft, de ministeries van IenW en BZK en Vereniging Deltametropool betrokken bij het project. Samen met de deelnemende ontwerpteams wordt een ‘learning community’ opgericht, die in een beleidsluwe omgeving aan visies voor de stad van de toekomst zal werken.

Informatiebijeenkomst

Op 10 januari 2018 (van 14.00 tot 16.00 uur, ministerie voor IenW, Rijnstraat 8, Den Haag)  vindt een informatiebijeenkomst voor potentieel geïnteresseerden plaats.

Website BNA Onderzoek

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top