BNA lanceert campagne ‘Wij gaan circulair’

BNA lanceert campagne ‘Wij gaan circulair’

In de Week van de circulaire economie 2018 lanceert de BNA de campagne ‘Wij gaan circulair’. Die campagne is erop gericht architectenbureaus te bewegen om circulaire ontwerpprincipes zoveel mogelijk toe te passen. Het is ook het startpunt van het bredere programma Circulaire Architectuur en Bouw, waarin BNA de branche wil faciliteren circulair te gaan. Want ieder bureau – groot én klein – kan effectief en betekenisvol bijdragen aan het realiseren van circulaire bouw.

In samenwerking met leden is door de BNA het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ opgesteld. Daarin zijn vijf ontwerpprincipes beschreven die bijdragen aan een circulaire economie. Soms lijken ze voor de hand te liggen, maar evengoed prikkelen ze tot een andere manier van omgaan met architectuur en bouwen. Het zijn uitgangspunten voor zowel ontwerp als voor gesprekken met opdrachtgevers, uitvoerende bouw en toeleverende industrie. Want circulair bouwen doe je samen.

‘Wij gaan circulair’
De BNA wil in de architectenbranche een brede beweging op gang brengen van bureaus die actief circulair ontwerpen uitdragen. Architectenbureaus die het manifest onderschrijven maken dat kenbaar door het voeren van een logo op hun website, voorzien van een motivatie. Op deze manier laat de architectenbranche zien dat ze toewerkt naar een circulair ontwerpproces.

Transitieagenda Bouw
Met de campagne ‘Wij gaan circulair’ sluit BNA aan op de Transitieagenda Bouw. De Agenda stelt diverse concrete maatregelen voor om de circulaire bouweconomie te ontwikkelen. Zoals de aanbeveling dat vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn. Andere maatregelen:

– in 2020 ligt er een besluit over de invoering van een verplicht materialenpaspoort;
– de bouwregelgeving wordt aangepast;
– er komt een meetsysteem voor circulair bouwen;
– er worden bewustwordings- en activatieprogramma’s opgezet. Deze BNA-campagne is de eerste concrete uitwerking daarvan.

Gezamenlijke doelstelling
De bouw is verantwoordelijk voor 40 procent van het grondstoffenverbruik. Daarom hebben overheid en bouwpartijen de ambitie om in 2030 het grondstoffenverbruik te hebben gehalveerd en in 2050 een circulaire gebouwde omgeving te hebben. De BNA onderschrijft deze doelstelling en wil daarmee aan de slag. Want architecten spelen een cruciale rol in het terugdringen van het grondstoffenverbruik.

Website BNA / Manifest Circulaire Architectuur

Website BNA / Lijst architectenbureaus die manifest onderschrijven

Website De Bouwagenda / Transitieagenda Bouw

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top