BIMPOWER en AplusV aan de slag met bouwindustrialisatie

BIMPOWER en AplusV aan de slag met bouwindustrialisatie

Op 16 februari 2021 sluiten de vijfentwintig grootste branche- en belangverenigingen in de woningbouw een akkoord waarin staat dat er tot 2030 maar liefst één miljoen huizen moeten worden gebouwd…….

Vooruit naar december van hetzelfde jaar: een toename van 77.000 woningen (BNR Webredactie, ANP, 2022). Met nog acht jaar op de teller ligt er dus nog een forse uitdaging.

Aanleiding ook om de huidige bouwmethodieken en processen nog eens goed tegen het licht te houden. Alle reden dus voor BIMPOWER en AplusV, innovatieve ontwikkelaar op het gebied van bouw-industrialisatie, om de handen ineen te slaan.

We spreken met de CEO van AplusV, Chris Aerts.

Hoe kijk jij naar de opgave van één miljoen woningen?
We zien inderdaad dat de opgave die er ligt gigantisch is, en tegelijk dat er op de arbeidsmarkt een enorme vraag is naar gekwalificeerd personeel. Wat je ook ziet is dat er een trend gaande is die te maken heeft met bouwindustrialisatie – een combinatie van enerzijds digitalisatie en anderzijds prefab productie en bouw.

Wat is de rol van AplusV daarin?
Wat we met AplusV doen is in feite de werklogica van een ingenieur vastleggen in software, waarbij we vooral aan de producerende kant zitten: het doorkoppelen en vertalen van prefab[1]productgegevens en bouwcomponenten naar fabrieken en productie-robots.

Ik heb een achtergrond in architectuur en bouwkunde, en dan met name gefocust op digitalisering in de bouw, aangevuld met robotica. Met AplusV stellen we bouwsector in staat om, vanuit een stuk innovatie en digitalisering, effectiever om te gaan met arbeidskrapte als met die bouwuitdaging.

Heb je het dan over het opvangen van arbeidskrapte of ook echt over opschalen?
Beide, precies. Met het ontwikkelen van digitale toepassingen kun je bouwprocessen op zo’n manier organiseren dat je met huidige personeelsbezetting zowel kwantitatief als kwalitatief tot meer resultaat komt. En dat gaat van het ontwikkelen van kleine software-plugins tot de aansturing van robots die prefab-producten fabriceren. In het kort met als doel dat je met software en robots sneller gebouwen kunt maken. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij BIMPOWER?
Eigenlijk via-via. Ik begreep dat BIMPOWER ook aan het opschalen was, en dat er vanuit de klanten van BIMPOWER een grote vraag is naar het digitaal uitwerken van gebouwen. Daar heeft AplusV de kennis en software voor. Samen ontwikkelen we software die het ontwerp- en tekenproces voor de klanten van BIMPOWER stukken makkelijker en sneller maakt. Ik zie hier echt wel synergie; het is een goede combinatie.

Wat zijn je ervaringen in het introduceren van automatisering en digitaliserings-oplossingen bij klanten van BIMPOWER?
Stap-voor-stap, altijd. Gefaseerd aan de slag. Je moet goed kijken naar waar je de snelste slag kunt slaan, en daar heb je negen van de tien keer echt geen geldverslindend traject van zes maanden voor nodig. Mijn ervaring is dat het goed is om kleinschalig te beginnen en te kijken naar waar voor de werknemers ook de ‘pijnpunten’ zitten: werkplaats-optimalisatie. Het is mogelijk dat die in de software of de gebruikte tekenpakketten zitten, in een stuk interne data-afstemming, in de soms sub-optimale ketenstructuur tussen bedrijven (zoals opdrachtgever en leverancier), noem maar op.

Is het dan nog mogelijk om vanuit werkplaats-optimalisatie een beetje gevoel te houden met die sectorbrede bouwopgave?
Zeker wel. Sterker, de uitdaging is nu eenmaal dermate groot dat het gewoon te kortzichtig is om je te beperken tot het ‘oplappen’ van één stap (of meerdere stappen) in één proces, bij één onderneming. Als we met BIMPOWER iets ontwikkelen, of dat nu een plug-in is of een casco[1]generator, dan doen we dat altijd vanuit de gedachte om die breed toepasbaar te maken – dus voor de volledige bouwsector. Het is dus tegelijk noodzaak, maar ook iets wat de samenwerking tussen AplusV, BIMPOWER en onze klanten tot iets heel unieks en krachtigs maakt.

Website BIMPOWER

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top