BIMlink maakt API-koppeling met S-Bestek

BIMlink maakt API-koppeling met S-Bestek

BIMlink heeft zijn online gebouwdossier middels een API gekoppeld aan S-Bestek.

Gebruikers van S-Bestek kunnen nu alle objecten en eigenschappen van hun modellen rechtstreeks uit de BIMlink-database halen. Omgekeerd kunnen klanten van BIMlink nu online bestekken op basis van BIM-modellen vanuit S-Bestek inzien in het cloudplatform van BIMlink. De nieuwe koppeling tussen BIMlink en S-Bestek is onderdeel van de API-strategie van BIMlink. In de huidige opzet gebruikt S-Bestek rechtstreeks informatie uit het gebouwdossier van BIMlink en koppelt daar de bestekteksten aan. De integratie werkt dus twee kanten op. Een bestek uit S-Bestek kan immers ook in BIMlink worden geraadpleegd. Een belangrijk voordeel van de samenwerking tussen BIMlink en S-Bestek is de snelle informatie-uitwisseling tussen beide platformen. Alle bestekken van klanten zijn continu digitaal gekoppeld aan de bijbehorende objecten. Een ander voordeel is dat de bestekteksten kunnen worden opgeslagen in BIMlink, zodat deze onderdeel worden van het volledige gebouwdossier.

API-strategie
BIMlink is een online platform voor het verzamelen en structuren van alle informatie over een gebouw. Voor maximaal effect is de database eenvoudig met API’s te koppelen met bijna alle systemen. Klanten van BIMlink kunnen hun data uit het gebouwdossier ontsluiten naar diverse externe applicaties, wat het uitwisselen van gegevens eenvoudig maakt. Alle gebouwdata staat in de cloud van BIMlink en hoeft niet te worden gekopieerd en dus hoeven gegevens maar op één plek te worden beheerd. Ook is het mogelijk het autorisatiemodel van BIMlink in andere applicaties over te nemen. Deze koppeling is nu dus ook beschikbaar voor klanten van BIMlink die altijd vrij zijn in de keuze voor een eigen ‘ecosysteem’ van applicaties. Ze kunnen dus altijd blijven werken met de beste en vertrouwde apps.

Eerste online besteksoftware
S-Bestek van het Nederlandse bedrijf Systhema Informatietechnologie is de eerste online besteksoftware voor de burger- en utiliteitsbouw die is ontwikkeld op basis van de normen van STABU. S-Bestek ondersteunt naast STABU2 ook diverse onderdelen van Bouwbreed van STABU zoals Werksoorten, Bouwsystemen & Installaties, NL/SfB en UAV 2012. S-Bestek maakt het mogelijk om online bestekken te delen met andere bestekschrijvers. S-Bestek is de eerste besteksoftware die Bouwbreed geschikt heeft gemaakt voor OSF (Open Specificatie Formaat). S-Bestek had overigens altijd al de IFC-importfunctie, maar kan nu ook modellen rechtstreeks uit BIMlink laden. Als een 3D-model op de BIM Basis ILS is gebaseerd, kan de structuur van het bestek automatisch in de NL/SfB-module worden opgebouwd.

Website BIMlink

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top