BIM en Systems Engineering samengebracht

BIM en Systems Engineering samengebracht

Koppeling BIM 360 en Relatics door Cadac en Semmtech


Cadac Group en Semmtech hebben gezamenlijk een oplossing ontwikkeld om de informatieplatformen Relatics en BIM 360 met elkaar te verbinden. BIGnieuws sprak met Ben Spreen, senior accountmanager bij Cadac Group, en Daan Oostinga, algemeen directeur bij Semmtech, over deze samenwerking en de voordelen die de verbinding moet bieden aan de gebruikers van beide pakketten.

Door Lambert-Jan Koops

Cadac en Semmtech ontwikkelden gezamenlijk een koppeling tussen BIM 360 en de SEm-configuratie van Relatics.

“Met Cadac Group voeren we steeds vaker BIM 360-projecten uit voor bouw- en infrabedrijven, waarbij de nadruk dan vaak ligt op het gebied van documentmanagement”, vertelt Spreen. “Een vaak terugkerend punt van aandacht is daarbij dat veel van die bedrijven Relatics gebruiken voor het beheren van hun Systems Engineering-processen. Omdat projecteisen altijd wel een relatie hebben met documenten en vice versa, is het voor hen noodzakelijk om gegevens uit te wisselen tussen de BIM- en SE-omgeving, maar zonder koppeling is dat een handmatige en ook foutgevoelige klus. Hoe vaker we BIM 360 implementeerden, hoe meer het ons duidelijk werd dat er behoefte was aan een volledig geïntegreerde koppeling tussen beide platformen. We hebben daarom met Semmtech een koppeling ontworpen waarmee we het datamodel in Relatics direct aan BIM 360-documenten kunnen koppelen.”

Waar Relatics veel wordt gebruikt voor het beheer van SE-processen, wordt BIM 360 vaak ingezet voor documentbeheer.

Gespiegeld
Semmtech is gespecialiseerd in het gebruik van Relatics en het verhaal van Oostinga is dan ook het gespiegelde verhaal van Spreen. Oostinga kreeg namelijk van Relatics-gebruikers in de bouw en infra steeds vaker de vraag hoe ze stappen zouden kunnen zetten op het gebied van BIM. Op basis van deze vragen begon hij ook na te denken over een oplossing. “Zelf heb ik een lange geschiedenis met Relatics, aangezien ik een van de eerste gebruikers van deze software was. De afgelopen tien jaar heb ik me met Semmtech en onze Belgische dochter Neanex met name gericht op het inrichten van Relatics voor specifieke gebruikersgroepen in de bouw en infra. Dit heeft de zogenaamde SEm-configuratie opgeleverd, een configuratie die een stabiele Relatics-inrichting levert, iets wat essentieel is voor het maken van een betrouwbare koppeling met BIM 360. Een koppeling kan immers alleen maar toekomstbestendig zijn als de beide gekoppelde onderdelen niet al te veel aan verandering onderhevig zijn. In het geval van BIM 360 is de rust gegarandeerd omdat deze software door Autodesk wordt ontwikkeld, maar voor Relatics geldt dat iedere gebruiker zijn eigen inrichting kan kiezen. Onze Semmtech-inrichting is echter steeds meer gestandaardiseerd in het afgelopen decennium en zal dat ook blijven, zodat de stabiliteit van de koppeling met BIM 360 ook gegarandeerd is.”

Voor Relatics geldt dat iedere gebruiker zijn eigen inrichting kan kiezen, maar de Semmtech-inrichting is de afgelopen tien jaar gestandaardiseerd.

Infrasector
Na enkele maanden van ontwikkeling is de koppeling tussen BIM 360 en de SEm-configuratie van Relatics inmiddels klaar en beschikbaar voor eindgebruikers. “We zijn nu contact aan het zoeken met geïnteresseerden, maar hebben natuurlijk in ons eigen klantenbestand ook al verschillende partijen die aan de slag willen met de koppeling”, zo vertelt Spreen. “Met name de infrabedrijven tonen daarbij veel belangstelling.”
Oostinga beaamt dat de behoefte aan de koppeling binnen de infrasector het grootst is en denkt dat andere sectoren daarna zullen aankloppen. “De meest voor de hand liggende branches naast infra zijn de bouw- en de installatiebranche, maar ik denk dat de koppeling ook voor andere sectoren zijn nut zal hebben, zoals bijvoorbeeld voor de scheepsbouw. Net als voor Cadac geldt voor ons ook dat we het in eerste instantie zullen aanbieden aan ons eigen klantenbestand en het daarnaast zullen meenemen bij aanbiedingen voor nieuwe klanten, die echt nog op zoek zijn naar een Systems Engineering- of samenwerkingsoplossing.”
Voor de nabije toekomst geldt dat Cadac Group en Semmtech de koppeling tussen BIM 360 en de SEm-configuratie van Relatics eerst zo goed mogelijk willen uitrollen en vervolgens willen evalueren of er nog vervolgstappen nodig zijn. “Als er bijvoorbeeld op basis van de feedback van klanten nog nieuwe ideeën ontstaan, is het goed mogelijk dat we die zullen uitwerken, want de samenwerking is goed verlopen”, stelt Oostinga. “Vooralsnog willen we echter eerst onze aandacht richten op het product dat we nu hebben ontwikkeld.”

Website Semmtech B.V.

Website Cadac Group

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top