BIM Loket participeert in City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’

BIM Loket participeert in City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’

Ongeveer honderdduizend woningen in de gemeenten Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond worden tussen nu en 2020 volledig gedigitaliseerd.

Daarmee gaan de eigenaren en/of huurders van deze woningen over tal van nieuwe mogelijkheden en inzichten beschikken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de klimaatbeheersing beter controleren, energie besparen, en gebruikmaken van digitale zorgconcepten. Op verzoek van de ministeries van IenM, BZK en EZ moet het BIM Loket binnen deze City Deal bijdragen aan de totstandkoming van een open informatieplatform.

Open BIM-standaarden

Bestuursvoorzitter Herman Winkels tekende namens het BIM Loket: “Voor het BIM Loket is deze City Deal een mooie mogelijkheid om het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen, en daarmee hergebruik van data met sturing vanuit de vraag. De overeenkomst richt zich op de totstandkoming van een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen. Cruciaal is het realiseren van een ‘level playing field’ rond ICT. Dat stelt alle betrokken partijen in de bouwsector (van architect tot woningbezitter) in staat om eenvoudig te beschikken over relevante informatie van hoge kwaliteit. Bedrijven kunnen hiermee diensten aanbieden. Het wordt een gezamenlijke zoektocht, met onder meer pilots om praktische inzichten te bieden.”

Bekrachtigd in Eindhoven

De City Deal werd bekrachtigd tijdens de werkconferentie ‘Waar steden het verschil maken’, op 27 oktober 2016 in Eindhoven. Deelnemers zijn de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én stichting BIM Loket. Namens het Rijk is de City Deal getekend door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Website Agenda Stad

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top