BIM Loket in 2018 in teken van professionalisering beheer

BIM Loket in 2018 in teken van professionalisering beheer

Het BIM Loket bestaat ruim twee en half jaar. Bij de start lag de focus op het neerzetten van het ‘clubhuis’ en het verbinden van partijen. In 2017 ging de blik meer naar buiten en verschoof de aandacht naar communicatie en agendering, mede in het licht van de Bouwagenda. Het komend jaar bouwt het BIM Loket hierop voort, met de focus op gewaarborgd beheer.

Het BIM Loket voert een uniform beheermodel in, waarbij rollen helder zijn gescheiden. Zo worden de juiste discussies aan de juiste tafels gevoerd. Ook kan er meer vanuit het gebruik worden gestuurd. Internationaal wordt het verband versterkt via nauwere samenwerking met buildingSMART Benelux. Het blijft de verdere verbinding tussen werelden stimuleren. Het jaarplan voor 2018 heeft als motto Samen gericht doorpakken. Vanuit ieders eigen rol en positie zetten ze de schouders onder het BIM Loket. Zo brengen ze samen de open standaarden verder, binnen de gekozen focus. Dit is van belang gezien de urgentie voor digitalisering en informatisering, en realisatie van de duurzaamheidsopgave uit de Bouwagenda.

BIM Loket organisatie

Het BIM Loket begint het nieuwe jaar met een geheel vernieuwd bestuur. In december werd afscheid genomen van Iman Koster (CROW) en Marc Verhage (STABU), nadat Jeanette Baljeu al eerder het BIM Loket bestuur verliet (in verband met de sluiting van SBRCURnet) en Herman Winkels afscheid nam bij Rijkswaterstaat.
Het roer wordt overgenomen door voormalige Raad van Toezicht-leden Cees Brandsen, Jan Al, Gert Kroon en Joseph Kuling, aangevuld met Richard Leurs (Schiphol, namens opdrachtgevers B&U). Daarmee heeft het BIM Loket nu een bestuur waarin de gebruikers goed vertegenwoordigd zijn, en bestaat er een directe link met de BIR. De Raad van Toezicht is opgeheven.
Bij het cluster (Inter)nationale aansluiting, een van de drie clusters binnen het synergieprogramma, heeft het BIM Loket versterking gekregen van Alexander Worp. Hij werkt als strategisch adviseur BIM bij Schiphol en is vicevoorzitter van BuildingSMART Benelux. Samen met Dik Spekkink zal hij zorgdragen voor de nationale en internationale aansluiting.

Website BIM Loket

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top