BIM Creators’ eigen visie verhoogt kwaliteit en productiviteit

BIM Creators’ eigen visie verhoogt kwaliteit en productiviteit

Succes door toepassen én delen van kennis

Het in Veenendaal gevestigde BIM Creators noemt zich een BIM-expertise-bedrijf, dat in nauwe samenwerking met grote en kleine opdrachtgevers installatietechnische projecten engineert en modelleert, maar dat ook een kweekvijver is voor de BIM-experts waar de bouwwereld in toenemende mate behoefte aan heeft. Het jonge bedrijf kon daardoor in twee jaar tijd naar 42 medewerkers groeien.

Door Rob Sman

De directie van BIM Creators: Maartje Luksemburg (l), Wouter Balk (m) en Michiel Balk (r).

Zeker is dat de onderneming BIM Creators zijn succes in belangrijke mate ontleent aan de ondernemer die hem begon. Wouter Balk heeft een bedrijfscultuur weten te realiseren die nét even anders is, en die zowel zijn visie als zijn persoonlijkheid weerspiegelt: open, samenwerkingsgericht en leergierig. Vlot en gemakkelijk verhaalt hij over het traject dat naar de oprichting van BIM Creators leidde. 
“Na het ‘heel lang geleden’ afronden van de MTS Elektrotechniek werkte ik enige tijd in de praktijk bij een kleine installateur, en heb ik mij vervolgens via een detacheringsbureau toch kunnen ontplooien als tekenaar en calculator, om uiteindelijk via Strukton ook aan grote projecten te kunnen werken, zoals de A2-tunnel Maastricht. Daarnaast had ik tegelijkertijd ook wat eigen projecten als zzp’er lopen. Het werd mij in die periode duidelijk dat het toepassen van BIM een voorwaarde zou zijn voor succesvolle projecten. Ik heb toen her en der cursussen gevolgd, die heel goed aansloten bij wat ik in de praktijk al had ervaren bij gebrek aan BIM. Het geleerde kon ik daarna toepassen bij het werk aan installaties voor het Hilton Hotel op Schiphol, voor Unica, waarbij ook BIM-data beschikbaar moesten worden gemaakt voor service- en onderhoudssoftware.” 

Na het succesvol afronden van het eerste BIM-project diende zich het vervolg als het ware vanzelf aan: ”Er was, en is, een groot tekort aan medewerkers met de juiste competenties, terwijl tegelijkertijd de ene na de andere (overheids-)instantie het gebruik van BIM verplicht begon te stellen. De kennis van BIM die ik had moest ik steeds weer delen met leden van teams waar ik geen vast deel van uitmaakte. Dat leidde tenslotte tot de overtuiging dat ik die kennis beter in eigen bedrijf kon benutten. Dat vergde in eerste instantie het aantrekken van enkele werknemers met de juiste competenties, die vervolgens hun kennis en ervaring kunnen en willen overdragen op nieuwe collega’s, om zo een bedrijf op te bouwen dat in staat is installatietechnische ontwerpen voor derden te engineeren en modelleren, en dat volledig te laten inpassen in de standaard van de opdrachtgever.”

Opleiding
De opzet van BIM Creators bleek te werken, en het snelgroeiend aantal werknemers maakte ook een uitbreiding van de directie noodzakelijk, zodat Wouter zich kon blijven concentreren op de techniek. Wouters broer Michiel neemt inmiddels het bedrijfskundige deel voor zijn rekening en Maartje Luksemburg het operationele deel, waarvan marketing, HR en opleiden van personeel belangrijke componenten zijn. Beide directieleden zijn ook mede-eigenaar geworden. 
Luksemburg valt Wouter bij: “Een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie is dat wij in medewerkers willen investeren, denk hierbij aan ruim budget voor opleidingen. We ‘verplichten’ alle medewerkers om naar beurzen en seminars te gaan die aansluiten bij onze diensten en ambities, en tijd in te plannen voor zelfstudie en kennis delen met collega’s in ‘de baas zijn tijd’. Daarnaast vonden wij de bestaande BIM-opleidingen niet genoeg aansluiten bij de praktijk en we hebben daarom onze eigen opleidingen ontwikkeld om onze eigen hoge standaard te handhaven. Overigens is opleiding niet voorbehouden aan het eigen personeel; wij zijn ook Autodesk Authorized Training Center.” 

Installaties door BIM Creators toegevoegd aan een 3D-model.

Groepsgevoel
“Het op niveau brengen en houden van de vakkennis is niet de enige manier waarop BIM Creators aandacht aan zijn medewerkers besteedt”, vertelt Michiel Balk. “Verplicht samen sporten, tijdens werktijd en op de kosten van het bedrijf, draagt bij aan het groepsgevoel. En aan de conditie natuurlijk. Bovendien is iedereen verplicht maandag of donderdag op de zaak aanwezig te zijn, zodat er geen vervreemding optreedt. Kortom, alles wat kan bijdragen aan het uitbreiden aan vakkennis en het verhogen van de saamhorigheid krijgt aandacht.” 
Dat de aanpak van BIM Creators ook echt werkt is merkbaar; tijdens korte gesprekken met verschillende werknemers valt op hoe betrokken zij zich voelen bij hun werk en het bedrijf, en ook hoe open en positief zij zich opstellen. Qua openheid geeft de directie zelf ook het goede voorbeeld; tijdens het door de directieleden geleide wekelijkse ‘koffiemoment’, dat in andere bedrijven al gauw ‘company meeting’ genoemd zou worden, wordt op een no-nonsense manier informatie gedeeld over onder meer de status van projecten, en zelfs over sollicitanten. “Niet alleen bínnen het bedrijf proberen we heel bewust met menselijke en maatschappelijke waarden om te gaan”, vertelt Michiel daarna nog. “Met uitsluitend hybride bedrijfswagens en bijenkasten op het dak van ons kantoor dragen we ook ons steentje bij aan een duurzamere wereld.” 

Visualisatie staat bij BIM Creators op een hoog niveau.

Model en eisen
BIM Creators heeft inmiddels veel ervaring met het uitvoeren van engineering en modelleren van installaties. “In een typisch scenario ontvangen wij van een adviseur het bouwkundige 3D-model en de bijbehorende eisen. Aan dat 3D-model voegen wij de installaties (‘gas, water, licht, lucht’) toe. Er kan nog overleg nodig zijn met de aannemer of constructeur als wij vermoeden dat de installatie invloed kan hebben op de bouwkundige aspecten. Denk bijvoorbeeld aan grote sparingen ten behoeve van luchtkanalen. Uiteindelijk leveren wij het model en de gekoppelde data aan”, legt Wouter uit. 
“Gewoonlijk is er geen discussie over de omvang van de uit te voeren werkzaamheden, en kunnen wij ook perfect aansluiten op het project, maar indien nodig zullen we toch ongevraagd advies voor een andere aanpak uitbrengen zodat we er voor alle partijen het beste uithalen. Zo vroeg een relatie ons voor een prefab appartementencomplex uitsluitend de sparingen in een model aan te brengen zodat die ook al in de fabriek aangebracht kunnen worden. Wij hebben toen voorgesteld om ons de engineering te laten doen zodat ook alle stopcontacten en andere elementen in die sparingen geplaatst zijn. Dat is relatief weinig meer werk, waarmee je voorkomt dat later de installateur kosten moet doorberekenen voor het maken 

van de installatietekeningen, want die heb je al. Ons voorstel werd van de hand gewezen, maar ik zou dit verhaal natuurlijk niet vertellen als we niet naderhand gelijk hadden gekregen. Ik wil er maar mee illustreren dat we niet alleen goed kunnen uitvoeren wat er van ons gevraagd wordt, maar dat we ook meedenken in het belang van alle betrokken partijen.”
Naast het engineeren en modelleren komt ook steeds meer nadruk te liggen op het visualiseren van de installatiemodellen. De toepassingen daarvoor zijn zeer divers: van een mooie rendering ten behoeve van drukwerk of een website, tot een beoordeling van een ontwerp in virtual reality. In augmented reality kan de echte wereld worden gezien maar kunnen daarop beelden of informatie (uit het BIM-model) worden geprojecteerd. Mogelijke toepassing daarvan is bijvoorbeeld het assisteren van monteurs bij installatiewerkzaamheden of het oplossen van storingen. Aan al deze technieken werd bij BIM Creators al gewerkt, maar de recente ingebruikname van een heuse studio zal dit zeker in een stroomversnelling brengen.
Een bezoek aan BIM Creators leert ons al met al dat een beetje eigenzinnig beleid kan leiden tot een omgeving waarin kwaliteit en productiviteit goed gedijen.

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top