Bijeenkomst BRO Booronderzoek: 14 december 2017

Bijeenkomst BRO Booronderzoek: 14 december 2017

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat stakeholders worden betrokken bij de standaardisatie van de aankomende Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Daarom worden de belanghebbenden in het werkveld geïnformeerd én om input gevraagd. Hiervoor zal een aantal bijeenkomsten voor het Grondwatermonitoring domein en Booronderzoek worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst voor Booronderzoek is al op 14 december 2017.

Informatie en consultatiebijeenkomst (geotechnisch) Booronderzoek
Sinds juni zijn er al veel resultaten geboekt in de standaardisatie van het registratieobject booronderzoek. Op 14 december wordt uitgelegd hoe men tot een standaard van het geotechnisch booronderzoek komt, welke informatie er op dit moment al is gedefinieerd en waar in de huidige sprint aan gewerkt wordt. Sinds de zomer ligt de focus bij het booronderzoek op het geotechnisch werkveld. Hiervoor is nog geen uitgewerkte catalogus. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de wijze waarop de BRO naar de informatie van het booronderzoek kijkt en wat dat betekent voor de uitwisseling van de gegevens. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Wat is een booronderzoek en wat willen we daarvan vastleggen in de BRO? Wat zijn de relaties tussen de gegevens onderling? Welke profielen onderscheiden we binnen de BRO? Hoe verhoudt een en ander zich tot de huidige werkpraktijk?

De organisatoren willen tijdens deze bijeenkomst van betrokkenen horen hoe dit alles aansluit op het eigen werkproces. Welke vragen roept dit bijvoorbeeld op? Het doel van de bijeenkomst is niet alleen het delen van informatie maar ook derden meer te betrekken bij de standaardisatie van de gegevens uit booronderzoek voor de BRO. De inhoud van het registratieobject booronderzoek staat, zoals eerder gesteld, nog niet vast. Deze sessie is vooral bedoeld om geïnteresseerden voor de eerste keer over te informeren en het gesprek met elkaar aan te gaan. Daarbij wordt de gegeven feedback gebruikt in de volgende standaardisatiesprint.

Sessies voor stakeholders
In november 2017 is er een eerste sessie geweest waarin grondwatersamenstellingsonderzoek is besproken. Vanaf december vindt er na iedere ‘sprint’ een bijeenkomst /demonstratie plaats voor de registratieobjecten in het grondwatermonitoringdomein en voor booronderzoek. Hieronder staan de data aangegeven.

  • Bijeenkomsten voor het Grondwatermonitoring domein
    Maandagmiddagen: 29 januari 2018, 5 maart 2018, 16 april 2018 en 28 mei 2018.
  • Bijeenkomsten voor Booronderzoek
    Donderdagochtenden: 14 december 2017; 25 januari 2018, 8 maart 2018 19 april 2018 en 31 mei 2018.

Aanmelden
Voor al deze bijeenkomsten zal een uitnodiging komen te staan op bro.pleio.nl, waar belangstellenden zich ook kunnen aanmelden voor een sessie. Verder is het mogelijk op deze site aan te melden voor de reguliere BRO-nieuwsbrief. Ook het bericht dat u nu leest is grotendeels afkomstig uit deze bron. Door abonnering kan iedereen tijdig op de hoogte zijn van de inhoud van de sessies. De sessies zijn domeingericht; daarin worden de resultaten gepresenteerd die in de afgelopen sprint zijn opgehaald. Zo zal bij het grondwaterdomein tijdens de december en januari-sessies de nadruk liggen op grondwatersamenstelling en deels op grondwatermonitoringnet. Later verschuift de inhoud naar grondwaterstanden. De inhoud van de sessies is uitdrukkelijk gericht op de gegevensinhoud van de registratieobjecten en de totstandkoming van de bijbehorende catalogus. Inhoudelijke kennis van het betreffende object is dan ook noodzakelijk om de sessies te kunnen volgen en een bijdrage te kunnen leveren. Tijdens de sessies wordt niet ingegaan op vragen die buiten de standaardisatie thuishoren, zoals vragen over de functionele aspecten van de BRO of bestuurlijke vraagstukken. Daarvoor worden andere sessies georganiseerd, die óók worden aangekondigd via de bro.pleio-website. Deze sessies worden onder verantwoording van het ministerie georganiseerd, daarin bijgestaan door de betrokken materiedeskundigen en informatieanalisten. Het doel van de sessies is zowel informeren als ophalen van feedback op de gepresenteerde inhoud.

Digitale consultatie
Om iedereen op de hoogte te houden staan vanaf december de standaardisatieresultaten continue online. Daarmee is de formele consultatie, vlak voor de vaststelling van de catalogus, niet meer het enige moment om kennis te nemen van de inhoud en kan men eerder een reactie geven op de definitie van het registratieobject. Bruikbare feedback die stakeholders geven wordt meegenomen in de hierboven al genoemde ‘sprints’.

Website Basisregistratie Ondergrond

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top