Big Data, Big Ambition tijdens Nationale Milieudag 2017

Big Data, Big Ambition tijdens Nationale Milieudag 2017

Dataverzameling en -analyse spelen een steeds belangrijkere rol om milieuvraagstukken aan te pakken.

In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen, aldus de VVM, de organisatoren van de Nationale Milieudag op 7 juni 2017. Daar wordt een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op dilemma’s die het gebruik van deze data kan opleveren. Zoals gebruikelijk is er ook een milieumarkt voor bedrijven en instellingen.

Grote datasets

Toepassingen van moderne datatechnologie winnen snel terrein, neem de slimme energiemeter, de rijgegevens die een auto verzamelt of de chip in afvalcontainers. Ook de term Big Data duikt steeds meer op in relatie tot milieubeleid en –onderzoek; hiervan is sprake wanneer datasets die op grote schaal (automatisch) gegenereerd worden te groot zijn om op de traditionele manier te beheren, koppelen of analyseren. Denk aan slimme energienetwerken die bijdragen aan verduurzaming of het leggen van relaties tussen omgeving en gezondheid (fijnstof, geluidsoverlast).

Mogelijkheden

Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma’s die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is inmiddels een schat aan data beschikbaar. Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling gaat het veelal om een mix van rijp en groen. Soms wordt een kans optimaal benut, minstens zo vaak ook niet. Het combineren van verschillende systemen is nog een braakliggend terrein.

Citizen Science

Hetzelfde geldt voor het generen van nieuwe datasystemen en de mogelijkheden van ‘citizen science’. Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een schonere leefomgeving onbenut blijven, terwijl dilemma’s niet of nauwelijks aan de orde komen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met privacy? Hoe kun je alle verzamelde data optimaal gebruiken? En hoe maak je van (Big) data bruikbare informatie? Dergelijke vragen, gericht op een efficiëntere én verantwoorde inzet van de moderne technologische mogelijkheden van data, staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2017.

Programma

 • 09:00     Ontvangst
 • 09:30     Plenair programma deel 1, met:
  Opening door dagvoorzitter Vera Dalm , voorzitter VVM
  Uitdagingen en kansen door Ralph Meijers , data scientist / steekproefexpert, CBS
  Dataverzameling sleutel tot duurzame stad? door Albert Meijer , hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit Utrecht
  Klant is koning – data voor duurzaamheid door Melanie Peters , directeur, Rathenau Instituut
 • 11:00     Pauze
 • 11:30     Plenair programma deel 2, met:
  Edward Stigter , themadirecteur gezonde en veilige leefomgeving, VNG
  Stedelijke data-analyse in de Amsterdamse praktijk door Rutger Rienks , programmamanagers DataPunt, Gemeente Amsterdam
  Studenten onderzoeken de stad door Nanda Piersma , senior onderzoeker Data Science, Hogeschool van Amsterdam
  Verborgen impact in kaart brengen door Babette Porcelijn , auteur ‘De verborgen impact’
 • 12:30     Lunchpauze
 • 13:30     Workshops
  Er zijn vier sporen met steeds twee workshops:
  Big Data in de Omgevingswet: Tien informatiehuizen/ De informatiehuizen lucht en geluid
  Citizen Science en gezondheid: Zelf data verzamelen (Spreker: Wouter Meijs, Hogeschool van Amsterdam)/ Nut en noodzaak van citizen science (Spreker: Hester Volten, RIVM)
  Tussen droom en werkelijkheid: Gebruiksscenario’s en de weg naar praktische uitwerking (Sprekers: Joost van Barneveld, Technopolis, Sander Turnhout, SoortenNL)
  Lessen uit open data in de praktijk (Spreker: Chris Davis ,Rijksuniversiteit Groningen)
  Projecten van de Hogeschool van Amsterdam
 • 16:00     Zaalwissel en drankje
 • 16:20     Inspiratiespeach door winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs 2017, aansluitend Borrel

Website Nationae Milieudag 2017

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top