BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Vanaf begin november 2017 is het kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar via ‘Mijn Kadaster’.

Nu de BGT landsdekkend beschikbaar is, zijn veel bronhouders bezig met het aanleveren van mutaties op de BGT. Naast het actueel houden van de BGT hebben bronhouders ook de opdracht om Transitiefase 2 uit te voeren. In deze fase moeten alle werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om per 1 januari 2020 volledig te voldoen aan de – in het Informatiemodel BGT – gestelde eisen.

Rolverdeling

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft als taak toe te zien op de kwaliteit van de BGT. Een aantal taken zijn belegd bij het Kadaster en het SVB-BGT. De rolverdeling is als volgt:

  • De bronhouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen BGT-objecten
  • Het Kadaster voert kwaliteitsanalyses uit en presenteert deze in een Kwaliteitsdashboard
  • Het SVB-BGT voert het kwaliteitsmanagement en gaat het gesprek aan met de bronhouder.
  • BZK houdt toezicht en behandelt eventuele escalaties die vanuit het Kwaliteitsmanagement worden gemeld.

Toegang tot het BGT Kwaliteitsdashboard gaat via ‘Mijn Kadaster’. De beheerder van Mijn Kadaster kan de BGT-medewerkers hiervoor autoriseren. Hoe bronhouders gebruikers van de organisatie binnen Mijn Kadaster kunt autoriseren is terug te vinden in de Handleiding-Service onder Documentatie binnen Mijn Kadaster.

Website SVB-BGT

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top