BGT-keten met planinformatie is live

BGT-keten met planinformatie is live

Vanaf 9 januari 2017 ondersteunt de BGT keten de aanlevering, verwerking en ontsluiting van IMGeo planinformatie.

Met planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen toekomstige BGT-objecten worden opgevoerd. Hiermee kunnen ontworpen en vergunde situaties vast ingetekend worden ten opzichte van de huidige BGT-objecten.

Planinformatie voor bronhouders

Voor bronhouders moet de komst van planinformatie veel voordelen bieden. Zij kunnen ontwerpinformatie slim hergebruiken om BGT-objecten vast voor te bereiden. Uit pilots bij gemeenten blijkt dat op deze manier veel tijdswinst kan worden behaald bij het daadwerkelijk inmeten en verwerken van BGT-objecten. De gehele BGT-structuur van de objecten is immers al opgebouwd. De bijhouding van de BGT verloopt zo niet alleen sneller en efficiënter, maar de BGT is ook eenvoudiger om actueel te houden. Als bronhouder ben je immers al op de hoogte wat er gaat veranderen. Door planinformatie in de landelijke voorziening te ontsluiten kan men deze informatie verkrijgen uit PDOK. Hierdoor hoeven bijvoorbeeld aannemers en nutsbedrijven deze informatie niet meer bij de bronhouder op te vragen. Planinformatie komt namelijk gewoon mee via de PDOK-downloads. Bovendien kunnen planobjecten worden gebruikt om de kosten voor het toekomstige groenbeheer of wegbeheer in beeld te brengen.

Gebruikers

Net als de BGT wordt ook planinformatie als open data ontsloten. Gebruikers kunnen planinformatie dus voor allerlei doeleinden gratis gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsdiensten die nieuwe aanrijroutes kunnen bepalen, of burgers die precies kunnen zien wat er in hun wijk gebouwd of gesloopt gaat worden. Netbeheerders hebben planinformatie nodig om kabels en leidingen in te tekenen in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken. En ook een aannemer kan deze informatie goed gebruiken om faalkosten zoals graafschade te voorkomen. Hiermee kan vertraging in bouwprojecten voor een deel worden voorkomen.

planinformatieLevering van planinformatie

Nu de BGT-keten IMGeo-planinformatie ondersteunt, komt de werkafspraak om voorlopig geen planinformatie aan te leveren, te vervallen. Voordat bronhouders planinformatie gaan leveren is het raadzaam om BGT-softwareleveranciers te vragen of de software geschikt is om planinformatie aan te kunnen bieden aan de Landelijke Voorziening BGT. Softwareleveranciers hebben de mogelijkheid om haar software te laten certificeren voor het kunnen leveren van planinformatie volgens de IMGeo-standaard.

Website Rijksoverheid | BGTweb

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top