BGT als basis voor uniforme matenplannen

BGT als basis voor uniforme matenplannen

Leidingbeheerders willen bij nieuwbouwprojecten graag in een vroeg stadium weten hoe de nieuwe situatie er in de toekomst uit gaat zien. De aangeleverde tekeningen zijn vaak ongeschikt om buiten als ondergrond te gebruiken.

De tekeningen staan vol met onnodige informatie voor de leidingbeheerders en de gegevens die ze wel nodig hebben zijn slecht terug te vinden.

Alleen nieuwe informatie

In opdracht van LSV-GBKN /Kadaster heeft ingenieursbureau Kragten de plantekeningen omgezet naar eenduidige matenplannen. Alleen nieuwe informatie wordt weergegeven. Hierdoor is voor de leidingbeheerders direct zichtbaar wat er verandert en waar. In 2015 was de basis voor dit project de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN). Als de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor een gebied klaar is, wordt de BGT als basiskaart gebruikt.

matenplannenWebsite Ingenieursbureau Kragten

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top