De BGT als ArcGIS Content

De BGT als ArcGIS Content

Het content-team van Esri heeft de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) geïntegreerd in de topografische basiskaart van Nederland.

Daarmee is de BGT voor klanten van Esri al in het complete ArcGIS-platform beschikbaar. Hiermee wordt automatisch de wettelijke gebruiksplicht correct ingevuld voor iedereen die ArcGIS gebruikt of wil gaan gebruiken.

Verplicht gebruik van de BGT

De gebruiksplicht betekent dat bij publiekrechtelijke taken uitgevoerd door een overheid of vertegenwoordiger daarvan, gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare basisregistraties. De gebruiksplicht zal ingaan op 1 juli 2017. BGTweb geeft aan: “Indien de toeleverancier de BGT gebruikt in haar producten, is daarmee ook de gebruiksplicht (voor dit deel) ingevuld. Het is dus aan te bevelen om van de gegevensleverancier te eisen dat deze de geleverde gegevens in overeenstemming brengt met de BGT.”

Publiceren van de landelijke BGT-dataset

Esri Nederland heeft sinds de zomer de BGT onderdeel gemaakt van de topografische basiskaart, zodat de geleverde gegevens in overeenstemming zijn met de BGT. Zodra er diep genoeg wordt ingezoomd (vanaf schaalniveau 13, 1:1500) wordt de BGT weergegeven (mits deze op die locatie al beschikbaar is. Nog niet iedere bronhouder is op dit moment ‘klaar’). Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt, zodat de kaart zo actueel mogelijk is en de meest recente BGT-data toont.

Zelf aan de slag

Voor organisaties die de BGT zelf in huis willen hebben en het ArcGIS-platform gebruiken, levert Esri deze ook kosteloos aan als file geodatabase via de groep Datasets – Esri Nederland in ArcGIS Online, compleet met standaard visualisatie zodat organisaties er direct mee aan de slag kunnen. Door gebruik te maken van de topografische basiskaart of de BGT-data in file geodatabase-formaat kunnen klanten van Esri Nederland de invulling van de gebruiksplicht BGT afvinken van de takenlijst. Bronhouders die de BGT zélf beheren en aanpassen, maken gebruik van de route via berichtenverkeer met het SVB-BGT. Voor hen ontwikkelde Esri Nederland het product GeoBGT.

Website Esri Nederland | Datasets
Website Esri Nederland | Geo BGT

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top