Betonvereniging lanceert ‘Studio Beton Digitaal’

Betonvereniging lanceert ‘Studio Beton Digitaal’

Betonvereniging lanceert op 26 juni een reeks van inspirerende en interactieve webinars rondom actuele thema’s uit de betonbranche.

De webinars zijn gratis en vanaf iedere gewenste locatie online te volgen. In samenwerking met Betonhuis is de eerste reeks van vier webinars opgezet, waarin het gesprek wordt aangegaan met verschillende interessante sprekers en experts.  

Kennis opdoen, kennis delen & kennis maken
Webinars kunnen onder andere bestaan uit lezingen, (gast)colleges, rondetafelgesprekken, presentaties of workshops. De Betonvereniging kijkt naar de toekomst en stelt zich ten doel om samen met haar leden en partners kennis op te doen, kennis te delen en kennis te maken over het materiaal beton. Vanuit deze doelstelling worden de webinars georganiseerd, waarmee de ontwikkeling van nieuwe kennis over beton kan worden gestimuleerd.

Afhankelijk van de thema’s die aan de orde komen wordt een passende vorm gekozen voor het webinar, waarbij de interactie altijd centraal staat. Als deelnemer kan je hierdoor actief participeren en meepraten over de thema’s.

26 juni eerste webinar
In het eerste webinar dat plaatsvindt op vrijdag 26 juni van 11:00 tot 12:00 uur, wordt ingegaan op het spanningsveld tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, geeft een uiteenzetting over het Betonakkoord en zal ingaan op de uitvoeringsthema’s circulair ontwerpen en CO2-reductie. Onder leiding van Betonvereniging voorzitter Dorien Staal gaan de sprekers Pieter van Gent en Jack van der Palen vervolgens in op de vraag ‘hoe maak je een circulaire constructie en is deze dan wel duurzaam?’.

Website Betonvereniging

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top