Besluiten datastandaarden Aquo

Besluiten datastandaarden Aquo

Op 10 maart 2017 is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD) bij elkaar gekomen om te overleggen over een verbeterde Aquo-procedure, de invloed van de Omgevingswet en het jaarplan van het IHW en SIKB voor 2017.

Om uitwisseling van gegevens binnen de watersector te optimaliseren is er één standaard ontwikkeld die zorgt voor een uniforme taal: de Aquo-standaard. De Aquo-standaard is opgenomen op de ‘pas toe of leg uit‘-lijst van open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Mandaat voor kleine wijzigingen

Eerder had het CCvD besloten om het mandaat voor kleine wijzigingen bij technische werkgroepen of de beheerorganisatie te beleggen. Kleine wijzigingen zijn bijvoorbeeld toevoegingen aan de domeintabellen die geen impact hebben op bestaande systemen en die snel doorgevoerd moeten worden voor de gebruikers. Ook heeft het CCvD enkele aanpassingen voorgesteld in de procedure die SIKB en het IHW voorgesteld hebben. Het is de bedoeling in het volgende CCvD-overleg op donderdag 29 juni een besluit te nemen over de aangepaste mandaatstructuur.

Mogelijk een stap verder

In het kader van de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om een stap verder te gaan dan de pas-toe-of-leg-uit-status die de Aquo- en SIKB-standaarden nu hebben. Standaarden worden in het kader van de Omgevingswet ook wettelijk vastgelegd. Wat dit kan betekenen voor de Aquo-standaard wordt in de loop van de ontwikkeling van de Omgevingswet duidelijk. Verder is het jaarplan positief ontvangen door het CCvD-D. IHW heeft hierin aangegeven dat de Aquo-thema’s worden verbreed, zoals waterkwantiteit en dat er een stap wordt gezet in de internationalisering van de standaard.

Website Aquo

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top