Berichtenverkeer BGT-BOR

Berichtenverkeer BGT-BOR

Het was een feestelijk moment in de raadzaal van de gemeente Hardenberg. Het horizontale berichtenverkeer tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Beheer Openbare Ruimte (BOR) is operationeel.

Door Remco Takken

Manager projecten en support Olivier Eizinga van NedGraphics overhandigt bij wijze van dank een beeldje aan Erwin Marsman, coördinator geo-informatie bij de bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

 

Ommen en Hardenberg behoorden begin 2015 tot de eerste tien procent van BGT-bronhouders die hun data succesvol aanleverden bij de Landelijke Voorziening (LV) en nu zijn ze de allereerste met werkend StUF BOR-berichtenverkeer tussen twee onafhankelijke leveranciers.

Samenwerking Hardenberg-Ommen

Vanaf 2012 werkt Hardenberg samen met buurgemeente Ommen. De bestuursdienst Ommen-Hardenberg werkt nu met één regelgeving, één dataset, één model (met verschillende configuraties), één gegevenswoordenboek en één Excel-sheet met objecten en classificaties. Dat had nog enige voeten in de aarde doordat twee gemeenten samenwerken in één database maar je wel per burgerlijke gemeente moet beheren en leveren aan de LV.

Achtergrond

Erwin Marsman, coördinator geo-informatiebij de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, schetst de achtergronden. “De relatie tussen de

BAG en de toenmalige Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) was in Hardenberg een eerste mijlpaal rondom het geautomatiseerde berichtenverkeer. Je wilt de geometrie namelijk eenmalig beheren. Van groot belang destijds was daarbij de aanschaf van NedGeodataWarehouse, een centrale geografische database. Hiermee sla je data op volgens een topologisch model en met regelgeving. Tevens creëer je hierdoor een gestructureerde vastlegging van objectinformatie en bouw je historie op.” De implementatie van de BAG vormde de aftrap voor de volgende wettelijke verplichting: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De reeds bestaande GBKN is als uitgangspunt genomen voor de opbouw van de BGT, aangevuld met EZ-percelen en geactualiseerd met een kartering uit luchtfoto’s. Het aanlevertraject van de BGT zag er in Ommen-Hardenberg als volgt uit: het geheel was gereed op 1 oktober 2015 en werd op 9 oktober aangeleverd aan het landelijke assemblagesysteem BRAVO. En drie maanden later, op 18 januari 2016 was de aansluiting op de Landelijke Voorziening een feit.

Beheersoftware

Lopende de rit in de aanloop naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie deden zich de nodige tussentijdse vernieuwingen voor. Het Informatiemodel BGT kreeg een, niet wettelijk verplichte, uitbreiding naar IMGeo 2.1. Erwin Marsman legt uit wat de IMGeo-term ‘plustopografie’ betekende voor de opbouw van de BGT: “In de BGT leggen we een terreindeel vast dat het fysiek voorkomen ‘groenvoorziening’ heeft. IMGeo 2.1 geeft daarbij nog ruimte voor extra vlakken met beheergrenzen. De GB Beheersoftware kan daarbinnen nog onderscheid maken tussen meerdere soorten gras.” Naast de objecten voor BGT, BAG en Wegbeheer worden ook de geometrische data voor de afdeling ‘Groen’ centraal ingewonnen en beheerd opgeslagen in NGdW en middels het gestandaardiseerde StUF-Geo BOR-berichtenverkeer geleverd aan de groenbeheer-applicatie. Deze hoeft de aangeleverde objecten dan alleen nog maar te verrijken met eigen administratieve info.

In het midden Jan Groenestein, bekend van Groenestein Beheersoftware: “De koplopers lopen tegen de obstakels op, maar zonder koplopers kom je er niet.”

BOR en Geonovum

Al in 2014 is gestart met een eerste levering van data richting GB Beheer. Voor gestandaardiseerd berichtenverkeer is namelijk een belangrijke randvoorwaarde dat er synchrone databases nodig zijn. Dat was de eerste confrontatie met de ‘spelregels’: 90 procent van de geometrie moest gelijk zijn, evenals de classificaties. De rest werd werkvoorraad. Het idee was dat de GB-programmatuur van Groenestein én NedGraphics een half jaar na de vaststelling van de standaard rondom horizontaal berichtenverkeer gereed moest zijn. Die vaststelling was in januari 2015 rond. Het certificeringstraject en de testmuur ging van start in mei 2015. Geonovum en de BOR-leveranciers gingen al spoedig om de tafel voor ‘versie 1.3’. Belangrijk onderdeel van het StUF BOR-berichtenverkeer is namelijk het veld ‘beheerder’, dat in de eerste versie nog niet voorkwam. Als voorbeeld: alle sloten moeten aan de BGT geleverd worden, een aantal van deze sloten echter niet naar het beheerpakket. Dit regel je middels het veld ‘beheerder’. Dat het hele traject niet zomaar vanzelf ging, benadrukte Jan Groenestein zelf nog even tijdens de feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Hardenberg. Hij is trots op het resultaat: “De koplopers lopen tegen de obstakels op, maar zonder koplopers kom je er niet.”

De wethouders versturen het eerste officiële bericht uit berichtenkoppeling vanuit de BGT naar groen en wegen.
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top