VWN en Kiwa ontwikkelen BRL wapeningsmontage op bouwplaats

VWN en Kiwa ontwikkelen BRL wapeningsmontage op bouwplaats

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) en Kiwa zijn begonnen met de ontwikkeling van een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor het monteren van stalen wapening op de bouw- of afleverplaats. De BRL moet leiden tot een aantoonbaar betere beheersing en een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast past de ontwikkeling van de BRL in het toekomstige stelsel van private kwaliteitsborging in de bouwsector.

Het bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn bij de leden en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen die kunnen helpen om de kwaliteit van hun product verder te verbeteren is een van de speerpunten van de VWN. De ontwikkeling van de BRL past in dat streven. De nieuwe beoordelingsrichtlijn vormt een logisch vervolg en een waardevolle aanvulling op de bestaande BRL’s op het gebied van wapening: BRL 0501 voor het basisproduct en BRL 0503 voor de verwerking.

Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van Testing, Inspection and Certification (TIC). De ontwikkeling van sector- en branchebreed gedragen BRL’s is daarvan een belangrijk onderdeel. Vandaar dat de VWN Kiwa de opdracht heeft gegeven de nieuwe BRL voor het monteren van stalen wapening te ontwikkelen.

De nieuwe BRL moet uiteraard passen in alle kwaliteitsinstrumenten die in het kader van de private kwaliteitsborging worden ontwikkeld en moet voldoen aan de nationale (KOMO-)kwaliteitsstandaard en de geldende accreditatieverplichtingen. Begin 2018 moet de BRL gereed en geaccrediteerd zijn.

Website Kiwa
Website Vereniging Wapeningsstaal Nederland

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top