Bedrijven wegwijs maken in kansrijke virtuele wereld

Bedrijven wegwijs maken in kansrijke virtuele wereld

De concurrentiepositie van bedrijven in de hightech-maakindustrie versterken door inzet van Virtual en/of Augmented Reality (VR en AR)? Dat zou interessant kunnen zijn. Maar voor de meeste ondernemingen blijkt het nog onbekend of ontoegankelijk terrein.

 
Poppodium de Effenaar en Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij voor Brainport Eindhoven, starten daarom in 2018 een project om regionale bedrijven kennis te laten maken met deze vooruitstrevende technologieën. De sessies in de Effenaar zijn kosteloos dankzij de bijdragen van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), de Effenaar, Brainport Development en diverse regionale bedrijven. Doel is om regionale bedrijven van ‘onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam’ te brengen.
 
Begrip, draagvlak en inzicht
Virtual en/of Augmented RealityDe VR/AR-kennismakingssessies, de ‘Reality Check’ genoemd, duren ongeveer twee uur en worden begeleid door een onafhankelijke ervaren adviseur. Zo kunnen bedrijven in een private setting, met behulp van relevant advies, goed ervaren wat de mogelijkheden van VR en AR kunnen zijn voor de betreffende branches. Want ‘Je ziet het pas als je het ervaart’, zo luidt het credo van dit project. Na afloop hebben de bedrijven meer begrip en draagvlak binnen hun teams gekregen en inzicht in mogelijke vervolgstappen voor de organisatie. Bijvoorbeeld hoe je met Virtual en Augmented Reality een machine kunt repareren met hulp op afstand, nieuwe gebouwen, producten of machines kunt ontwerpen, marketing kunt inrichten en/of trainingen kunt geven.
 
 
Bedrijfskundige toepassingen
Volgens Ruud van Iwaarden, bedrijfsadviseur en programmamanager bij Brainport Development, associëren veel bedrijven VR en AR nog – ten onrechte – met gaming. “Terwijl er echt heel interessante bedrijfskundige toepassingen mogelijk zijn, die vaak ook makkelijker toe te passen zijn dan gedacht.” Hij noemt verbetering van de human machine interface (relatie tussen mens en machine), servitisation (onderhoud machines; een groeiend verdienmodel voor hightechbedrijven) op afstand (dus niet meer nodig om voor onderhoud naar internationale klanten te reizen) en virtualisatie van design als mogelijke toepassingen.
 
Geen toekomstmuziek
Van Iwaarden benadrukt dat dergelijke mogelijkheden geen toekomstmuziek zijn. “Deze innovatiegolf gaat zó snel, dat je er als (hightech)bedrijf echt bewuste keuzes in moet maken. Concurrenten, in Nederland en in het buitenland, zitten ook niet stil en voor je het weet, loop je achter de feiten aan. Doel van de Reality Check is niet zo zeer dat bedrijven ‘iets moeten’ met AR en VR, maar om ze in ieder geval daarover een goed doordachte stelling te laten innemen. Daarvoor hebben ze de juiste kennis en ervaring nodig en dat bieden we ze met dit project.” Volgens hem is de Effenaar als locatie onontbeerlijk voor dat specifieke doel: “Zonder die unieke en toegankelijke ruimtes, beschikbare apparatuur en hoeveelheid bezoekers kunnen we niet de ervaring bieden die nodig is.”
 
Kruisbestuiving
Voor de Effenaar zelf is het ook een meerwaarde om door middel van dergelijke projecten kruisbestuiving tussen bedrijven en de muziekwereld te creëren. “Muzikanten bieden inspiratie vanwege de vrijheid waarmee ze nieuwe technologie toepassen en het bedrijfsleven heeft juist de power om innovatie door te ontwikkelen. Dat maakt het tot stand brengen van connecties tussen die twee werelden interessant”, aldus directeur Jos Feijen. “Daarnaast is het een goede manier om de ruimtes in het pand ook overdag te vullen.” Ook hij beaamt dat het belangrijk is om in de voorhoede te lopen met technologische vooruitgang. “Maar het is lastig om daar op een laagdrempelige manier mee kennis te maken. De magie van een poppodium kan daarin het verschil maken. Dat brengt toch een andere sfeer met zich mee. Hier ervaar je de vrijheid om iets nieuws te beleven.”
 
Smart Venue
Vanuit die invalshoek wil de Effenaar, als zijnde een Smart Venue, meer activiteiten aanbieden op het gebied van nieuwe technologie om andere doelgroepen buiten de avonduren aan te trekken. “Zo werken we samen met studenten van Fontys Hogescholen en de TU/e aan verschillende projecten, die we een paar keer per jaar presenteren in de Effenaar. Zij voegen ook al vaker interactieve elementen toe aan feesten”, vertelt Feijen. “Uiteindelijk willen we een permanent fieldlab worden voor dit soort ontwikkelingen. Voor zowel muzikanten als voor bedrijven. Waarom alleen beperken tot onze primaire doelgroep? We hebben de ruimtes en de apparatuur en we bevinden ons middenin een hightech ecosysteem, dus het is een logische stap.”
 
 
 
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top