BAG-benchmark voor gemeenten

BAG-benchmark voor gemeenten

Tussen april en december 2016 heeft DataLand in opdracht van de gemeente Rotterdam een BAG-benchmark uitgevoerd.

Behalve de Maasstad hebben hieraan de gemeenten Borger-Odoorn, Breda, Den Haag, Hilversum, Tilburg, Utrecht, Waddinxveen, Zaanstad en Zwolle deelgenomen. De vergelijking richtte zich niet alleen op gegevens, processen en systemen (de ‘traditionele’ toetsingscriteria voor BAG-kwaliteit) maar ook op organisatie-inrichting, formatie-omvang en de relatie met andere registraties.

De benchmarkrapportage is vertrouwelijk, maar DataLand graag enkele conclusies en aanbevelingen delen met andere gemeenten. Om die reden is een openbare samenvatting gemaakt. Hieruit is onder meer te halen dat het organisatorisch en procesmatig bijeenbrengen van het beheer van alle gemeentelijke objectregistraties positief uitpakt voor de kwaliteit van de BAG. Ook kwam naar voren dat een geautomatiseerde vorm van gegevensoverdracht bijdraagt aan het halen van de termijnen. Een andere belangrijke aanbeveling is dat het belangrijk is om vanuit het BAG-beheer bij het uitbesteden van BAG-gerelateerde activiteiten aan een samenwerkingsverband in een vroeg stadium bij het project betrokken te zijn. Bij voldoende animo wil DataLand in 2017 nogmaals een BAG-benchmark organiseren.

PDF Samenvatting BAG Benchmark

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top