BAG 2.0: wat verandert er?

BAG 2.0: wat verandert er?

In 2018 wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. De voorbereidingen op de invoering van ‘BAG 2.0’ in 2018 zijn begonnen.

De informatie over BAG 2.0 is op dit moment met name gericht op de bronhouders. Feedback van bronhouders wordt meegenomen in de informatie specifiek gericht op afnemers. Deze informatie volgt op een later moment.

Inhoudelijke wijzigingen in de BAG

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Op dit moment wordt gekeken hoe de overgang naar BAG 2.0 het beste uitgevoerd kan worden. Op basis van de impact van deze wijzigingen wordt bekeken of aanvullende ondersteuning aan gemeenten nodig is. Ook de structuur van de wet- en regelgeving, de inrichting van kwaliteitszorg en -toezicht veranderen. Verder worden kleine wetswijzigingen doorgevoerd. De BAG-inspecties verdwijnen, bronhouders zijn straks zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG. De bronhouders moeten zich jaarlijks verantwoorden door middel van een zelfevaluatie-instrument.

 

BAG 2.0

Nieuwe BAG Catalogus

Om bronhouders wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving, is de BAG Catalogus ontwikkeld. De informatie hierin stond voorheen verspreid in documenten als de Grondslagen Catalogus, het Objectenhandboek, het Processenhandboek en diverse verdiepingsdocumenten. De conceptversie van de nieuwe Catalogus is inmiddels verzonden. Aan de hand van de opmerkingen van de bronhouders wordt de definitieve versie gemaakt.

 

BAG 2.0

Nieuw koppelvlak

De inhoudelijke wijzigingen worden in overleg met de softwareleveranciers van de bronhouders en VNG/KING doorgevoerd in de gemeentelijke BAG-applicaties. Hiervoor worden koppelvlakbeschrijvingen en een nieuw koppelvlak (dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en het Kadaster mogelijk maakt) ter beschikking gesteld. Nadat het nieuwe koppelvlak ingevoerd is, blijven er één jaar lang twee koppelvlakversies naast elkaar bestaan. Zo krijgen bronhouders voldoende gelegenheid om over te stappen naar het nieuwe koppelvlak. De impact op de binnengemeentelijke koppelvlakken wordt deze zomer in kaart gebracht.

 

BAG 2.0

Op de hoogte blijven: ‘regiospecials’ BAG 2.0

Bronhouders kunnen op verschillende manieren op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond BAG 2.0. In het najaar organiseren het BAG BAO, Kadaster en IenM regionale ‘BAG 2.0-specials’. Deze bijeenkomsten vinden plaats in samenwerking met het SVB-BGT tijdens de contactdagen met het thema ‘BGT en BAG in samenhang ontwikkelen’. Zo worden tijdens het middagprogramma de BAG 2.0-ontwikkelingen toegelicht. Daarnaast zijn er workshops. De bijeenkomsten zijn op de volgende dagen:

  • Regio Noord: provinciehuis Assen: donderdag 5 oktober 2017
  • Regio Oost, theater Buitensoos Zwolle: donderdag 12 oktober 2017
  • Regio Zuid: provinciehuis ’s-Hertogenbosch: donderdag 2 november 2017
  • Regio West: provinciehuis Utrecht: donderdag 9 november 2017

Website Kadaster | BAG 2.0

Website Kadaster | Wat verandert er

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top