“Automatisering en optimalisatie nodig binnen civiele techniek”

“Automatisering en optimalisatie nodig binnen civiele techniek”

Jens Ingenieurs & Adviseurs denkt mee bij verbetering NedInfra

 

Jens Ingenieurs & Adviseurs is een ingenieurs- en adviesbureau dat oplossingen bedenkt voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij hanteert het bureau een multidisciplinaire aanpak, waarmee een complete invulling te geven is aan de complexe vraagstukken die hierbij komen kijken. De organisatie begeleidt projecten van burgerinitiatief tot ontwerp en realisatie, en maakt daarbij onder andere gebruik van PDOK-informatie en de ontwerpstandaard NLCS, die worden aangeboden als functionaliteiten in NedInfra. Voor deze laatste geldt dat Jens Ingenieurs & Adviseurs nauw betrokken is bij de doorontwikkeling van deze softwareoplossingen. 

Door Lambert-Jan Koops

Dankzij de koppeling om PDOK-informatie in Autodesk InfraWorks te publiceren, is het voor Jens Ingenieurs & Adviseurs mogelijk om ontwerpen in 3D te visualiseren.

Sjoerd Kuijpers, directeur van Jens Ingenieurs & Adviseurs, en Dirk van Loenen en Nick Kerkhof, respectievelijk salesmanager en productmanager BIM & Infra bij Cadac Group, laten hun licht graag schijnen over de samenwerking tussen de beide bedrijven. Daarbij vertelt Kuijpers om te beginnen over de werkzaamheden en de geschiedenis van Jens Ingenieurs & Adviseurs, zodat duidelijk is welk belang het bedrijf heeft bij het gebruik van de NedInfra-oplossingen. “Zelf ben ik al 25 jaar actief in de civiele techniek, waarbij ik me met name bezighoud met de aansturing van onze medewerkers, acquireren en werving van personeel. Dat leek me altijd een wat te smalle basis voor een eigen onderneming, maar toen ik met Jeroen Snijders ging samenwerken, was het al snel duidelijk dat hij mij goed aanvulde met zijn technische kennis. Na twee maanden samenwerken kwamen we zodoende al tot de afspraak om voor onszelf te beginnen en dat hebben we gedaan door de BK Ingenieurs-vestiging in Helmond over te nemen. Dat betekende een vliegende start, want we behielden de mensen die in dienst waren en konden ook bestaande projectreferenties gebruiken.”
Vanaf de start van Jens Ingenieurs & Adviseurs in 2014 is het bureau gegroeid en dat resulteerde in 2018 in een verhuizing naar een nieuw pand. Veel van die groei, met name in de beginjaren, was te danken aan de civiele tak van de onderneming, die volgens Kuijpers met name opdrachten binnenhaalt dankzij het kwaliteitsniveau van het werk dat wordt geleverd. “Voor het gros van onze opdrachten worden we rechtstreeks door onze opdrachtgevers gecontracteerd op basis van ervaring en kwaliteit. De meerwaarde die we bieden bestaat daarbij uit het feit dat we veel meedenken met de opdrachtgever: het gaat bij opdrachten namelijk niet puur om het bestek, maar om de weg ernaartoe. Door met de opdrachtgever in gesprek te gaan en mee te denken, zijn we in staat om punten ter verbetering aan te dragen. Negen van de tien keer lukt het ons dan ook het ontwerp van de opdrachtgever te optimaliseren.”

Feedback
Het meedenken door de medewerkers van Jens Ingenieurs & Adviseurs blijft niet alleen beperkt tot het meedenken over projecten, de organisatie is ook een klankbord voor de ontwikkelaars van NedInfra. Van Loenen vertelt hoe dit zo is gekomen: “Bij de start van Jens Ingenieurs & Adviseurs heb ik veel contact gehad met Jeroen Snijders, die de overgang van AutoCAD naar Civil 3D binnen de organisatie wilde bewerkstelligen. Omdat hij ook keek naar andere manieren om het werk te optimaliseren, heeft hij na enige tijd ook NedInfra geïntroduceerd, waarbij de gebruikers werden aangespoord om feedback te geven over de software. Omdat ze daarbij heel sterk vanuit de praktijk redeneerden, ging het daarbij vaak om heel praktische zaken die het dagelijkse werk zouden kunnen optimaliseren. Dat was zeer welkome input voor onze ontwikkelaars, die veel van de verzoeken ook hebben opgenomen in de software. Uiteindelijk is Jens Ingenieurs & Adviseurs dan ook onderdeel geworden van de productgroep en dat geeft een enorme impuls aan de ontwikkeling van NedInfra.”
De NedInfra Suite bevat applicaties voor de grond-, weg- en waterbouwsector op basis van Autodesk-software en biedt daarbij gelokaliseerde BIM-oplossingen om civieltechnische projecten te creëren, te registreren en te beheren. De lokalisatie is onder andere zichtbaar in de manier waarop de typisch Nederlandse civieltechnische marktontwikkelingen zijn opgenomen in de software, zoals het gebruik van de NLCS-standaard, de ondersteuning van import PDOK- en KLIC-WIN-bestanden en de conversie van NLCS naar BGT Plantopografie en ‘bestaand’ vanwege revisiewerk.
Kerkhof vult zijn collega Van Loenen aan door voorbeelden te geven van praktische aanvullingen die zijn gedaan op basis van de feedback van Jens Ingenieurs & Adviseurs: “Veel van de verzoeken hebben met gebruiksvriendelijkheid te maken, bijvoorbeeld dat de applicatie automatisch opstart bij het openen van een DWG in de Verkenner. Ook zijn er tal van aanvullende functionaliteiten toegevoegd, zoals een functie voor het bepalen van de hoeveelheden. Die is met name nuttig bij de communicatie tussen tekeningen en bestekken en wordt dan ook veel gebruikt door de ontwerpers.”

Visualisatie voor communicatie
Als gebruiker van de NedInfra-software werkt Jens Ingenieurs & Adviseurs op een zeer snelle en eenvoudige manier volgens de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Daarnaast is de koppeling om PDOK-informatie in Autodesk InfraWorks te publiceren belangrijk volgens Van Loenen, aangezien deze laatste oplossing het mogelijk maakt om ontwerpen goed en in 3D te visualiseren, iets wat met name van belang is bij de communicatie met derden. Kuijpers beaamt dit: “Het steeds beter kunnen visualiseren van een grootschalige reconstructie is niet alleen nuttig in de communicatie met de opdrachtgever, maar vooral ook bij voorlichting van buurtbewoners en andere betrokkenen. Twintig jaar geleden presenteerde ik nog doodleuk ontwerptekeningen aan burgers, zonder erbij stil te staan dat die mensen geen idee hadden waar ze naar zaten te kijken. Dat leverde nog wel eens misverstanden op, omdat het er heel anders uit kwam te zien dan de betrokkenen hadden verwacht. Het maken van een goede visualisatie was toen ook wel een stuk lastiger, dus het kon vaak niet anders, maar het is een goede zaak dat met behulp van visualisatie er tegenwoordig een stuk meer duidelijkheid te geven is.”

Dankzij de input van Jens Ingenieurs & Adviseurs is een functie voor het bepalen van de hoeveelheden toegevoegd aan de NedInfra Suite.

Vakinhoudelijke kennis
Dat duidelijkheid door middel van visualisatie hard nodig is, heeft volgens de geïnterviewden niet alleen te maken met het feit dat burgers geen bestektekeningen begrijpen. Zowel Kuijpers als Van Loenen constateren een afname van vakinhoudelijke kennis. Dat komt door de vergrijzing, bezuinigingen en de beperkte mate van aanvoer van schoolverlaters.
Van Loenen ziet ook dat mensen met vakinhoudelijke kennis steeds minder vaak een plek kiezen bij opdrachtgevers. Een trend die zowel in de stedenbouwkunde als in de civiele techniek aanwezig is. Kuijpers beaamt dit en voegt eraan toe dat er sowieso al een tekort aan civieltechnisch personeel is: “We hebben als Jens Ingenieurs & Adviseurs drie hogescholen in ons werkgebied en die leveren een handvol studenten per jaar af. Dat is echt veel te weinig en ik weet ook niet zo een-twee-drie hoe dat op te lossen is. Zelf ondersteunen we actief verschillende opleidingen, alhoewel dit helaas door de coronasituatie minder is geworden de laatste tijd. Toch willen we dat graag blijven doen. Niet alleen omdat we ons willen profileren als prettige werkgever, maar ook omdat we studenten verder willen helpen door ze vakinhoudelijke verdieping en extra’s te bieden. Dat is echt nodig, want er zijn wellicht nog wel mogelijkheden om met behulp van automatisering meer werk te doen met minder mensen, maar ik vraag me af of daarmee de personele problemen op te lossen zijn. Optimalisatie van de werkzaamheden is absoluut nuttig, maar het valt of staat toch met vakinhoudelijke kennis.”

Cloud helpt samenwerking
De opmerking van Kuijpers over automatisering en optimalisering kan uiteraard op een reactie rekenen vanuit het Cadac Group-kamp. Allereerst stelt Kerkhof dat hij denkt dat de huidige trend naar cloudgebaseerde software al een positief effect heeft op het verlagen van de gebruikersdrempel van ontwerppakketten: “De vakinhoudelijke kennis is inderdaad onmisbaar, maar we zien wel dat de cloudtechniek ervoor zorgt dat technische kennis van applicaties niet meer nodig is. Daarmee is de informatie dus in principe al voor iedereen bereikbaar, ook voor opdrachtgevers die niet over de specifieke software beschikken.”
Van Loenen vult zijn collega aan met de opmerking dat hij ziet dat het gebruik van cloudoplossing Autodesk BIM360 ook steeds meer toeneemt, niet alleen door grote, maar ook door kleinere organisaties. “De mogelijkheid om projectdata te kunnen delen, is een waardevolle aanvulling op het samenwerkingsproces tussen opdrachtgever en ingenieursbureau, aangezien alles voor iedereen vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Met cloudoplossingen zijn de problemen van de inhoudelijke kennis bij de verschillende partijen natuurlijk niet meteen verdwenen, maar samen met de doorontwikkeling van NedInfra is het zeker van toegevoegde waarde voor de sector. We willen de samenwerking met Jens Ingenieurs & Adviseurs in de toekomst dan ook graag voortzetten, zodat we kunnen blijven verbeteren waar dat mogelijk is.”

Website Jens Ingenieurs & Adviseurs

Website Cadac | NedGraphics

Website NedInfra

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top