Automatisering bij FEK Metaal een constante factor

Automatisering bij FEK Metaal een constante factor

Maatwerk verbetert bedrijfsprocessen

FEK Metaal is een bekende naam in de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Het bedrijf ontwerpt, produceert en levert stalen en aluminium balkon- en galerijhekken, traphekken en balkonbeglazing. Daarbij stapt het graag zo vroeg mogelijk aan boord bij een project om zodoende mee te kunnen denken met de opdrachtgever. Mark van Gulik, commercieel manager, en Ron van Campen, sales engineer, vertellen hoe dit proces er in de dagelijkse praktijk uitziet en hoe automatisering niet alleen de ontwerp-, maar ook de advieswerkzaamheden ondersteunt. 

Door Lambert-Jan Koops

Projectontwikkelaars, aannemers, architecten en woningcorporaties, het kunnen allemaal contacten zijn van FEK Metaal. In de meest voorkomende gevallen komen de opdrachten, voor het in Waalwijk gevestigde bedrijf, binnen via de contacten met de bouwbedrijven. Met vele vaste relaties is er al jarenlang sprake van een partnerschap, wat mooie resultaten oplevert, zo stelt Van Gulik. “We hebben de ervaring dat we het best vanaf het begin betrokken kunnen zijn bij een project, aangezien we dan al meteen feedback kunnen geven op de plannen van een architect of ontwikkelaar. Balustrades en balkonbeglazing spelen een grote rol bij het aanzicht van een gebouw, dus is het belangrijk dat de door ons geleverde onderdelen aansluiten bij de esthetische wensen van de architect.

Tegelijkertijd moeten onze producten ook voldoen aan allerlei eisen op het gebied van veiligheid. Hierdoor moet er eigenlijk zo snel mogelijk in het traject worden uitgezocht of het geheel wel maakbaar is zoals de architect/ontwikkelaar dat heeft voorgesteld. Tevens wordt daarbij gekeken of de oplossingen passen binnen het budget van het bouwbedrijf. Met alle betrokkenen worden de krachten vroegtijdig gebundeld, wat een hoop gedoe verderop in het traject voorkomt. Immers, als we later binnenkomen en dan moeten concluderen dat het gewenste uiterlijk niet te combineren is met de technische eisen, dan heeft dat weer allerlei wijzigingen en dus ook dubbel werk, onnodige kosten en het risico op misverstanden en fouten tot gevolg.”

3D in offertestadium 
In het ideale scenario zijn Van Gulik en zijn collega’s van meet af aan betrokken bij een bouwproject in de rol van meedenkend en adviserend partner. Omdat de voordelen hiervan zo groot zijn, deinzen de medewerkers van FEK Metaal er dan ook niet voor terug om te investeren in deze opzet, ook als een opdracht nog niet definitief is binnengehaald. “Wat we vaak doen is dat we onze modellen in het offertestadium al in volledig 3D uitwerken in HiCAD en de afgeleide IFC-modellen beschikbaar stellen aan de klant. We vertalen het beeld van een architect meteen naar een maakbaar product en delen onze informatie en ons advies daarbij met alle projectbetrokkenen. Dat is een investering van onze kant op een moment dat de opdracht nog niet binnen is, maar het is dit advies en de bijbehorende analyse waarmee we ons onderscheiden van andere leveranciers. Juist omdat we onze kennis delen in een project, zijn we een goede en betrouwbare partner voor opdrachtgevers.”

Configurator
Wanneer het voortraject leidt tot een definitieve opdracht, verandert de status van de opdracht binnen FEK Metaal in een officiële order en wordt er een begin gemaakt met de 3D-engineering van de onderdelen. Op dat moment komt HiCAD weer in beeld en wordt de software ingezet voor het uitwerken van meer dan alleen losse modellen. Daarbij zijn verschillende processen geautomatiseerd, zo vertelt Van Campen. “Onze engineers werken alle plaatsen waar onze producten terechtkomen in het project volledig uit. Daarbij maken ze gebruik van de verschillende configuratoren die we door distributeur ISD Benelux hebben laten ontwikkelen. We werken al sinds 2005 met deze software en in de loop der jaren hebben we veel maatwerk toegevoegd aan het pakket om de engineeringswerkzaamheden te vergemakkelijken. Met de configurator kunnen onze engineers bijvoorbeeld door het aanklikken van een aantal puntopties snel standaard hekken samenstellen, waarna ze zelf aan de slag kunnen met de projectspecifieke aansluitingen.”

Ondanks dat er de afgelopen vijf jaar veel standaardwerk geautomatiseerd is bij FEK Metaal, is het einde van de automatisering op engineeringgebied nog niet in zicht. Van Campen legt uit waarom: “Verbetering van het ontwerpwerk is eigenlijk een doorlopend proces, waarbij zich telkens weer nieuwe mogelijkheden aandienen. Een programmeur van ISD komt al anderhalf jaar twee dagen in de week bij ons op kantoor om te werken aan de volgende verbetering. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan het diverser maken van de configurator, zodat hiermee meer producten samen te stellen zijn. Dat past bij de uitbreiding van ons assortiment, waarin bijvoorbeeld steeds meer profielen zitten. Daarnaast kijken we ook naar de automatisering van ontwerpwerkzaamheden op het gebied van balkonbeglazing. Door de veiligheidsvoorschriften om te zetten in regels en ook de mogelijkheden en beperkingen van het productieproces vast te leggen in een configurator, is het goed mogelijk om een parametrisch model op te zetten.”

Communicatie met derden
Het streven bij FEK Metaal is om het hele bedrijfsproces te digitaliseren en papierloos te werken. Ook wil het de communicatie met derden zo veel mogelijk stroomlijnen en daarbij alle beschikbare informatie delen. Van Gulik: “In het verleden deelden we bij alle projecten standaard 2D-data met onze klanten, waarbij we die gegevens onttrokken aan ons veel rijkere 3D-model. De afgelopen twee jaar zien we echter dat het gebruik van het IFC-model in de praktijk enorm toeneemt. Dat is een goede zaak omdat een dergelijke uitwisseling voor alle betrokkenen veel meer duidelijkheid schept, zeker als er goede standaarden worden gebruikt zoals de BIM basis ILS, waar we zelf dan ook aan voldoen.”
Wanneer het model is gedeeld met de klant wordt eventuele feedback verwerkt door de engineers van FEK Metaal en een definitief model gemaakt. De daaropvolgende aansturing van het productieproces is vervolgens weer geautomatiseerd met behulp van het door ISD Benelux ontwikkelde maatwerk, zo vertelt Van Campen. “De productietekeningen worden automatisch gegenereerd op basis van het 3D-model en ook de inkooplijsten en montageformulieren komen er met een druk op de knop uit, wat natuurlijk ook weer heel veel tijd, moeite en kans op fouten bespaart.”

Een van de recente projecten van FEK Metaal: Woonlandschap de Leyhoeve In Tilburg.

Constante aandacht
Al met al zijn de heren van FEK Metaal erg tevreden over de mate van automatisering die het bedrijf inmiddels heeft bereikt. Van Gulik merkt daarbij graag op dat FEK Metaal de huidige status alleen heeft kunnen bereiken omdat er al zeer lang en constant aandacht is voor de verbetering van de bedrijfsprocessen.

“Het automatiseringsproces is meer dan vijftien jaar geleden ingezet en wordt continu geëvalueerd. Voor de toekomst geldt dat we elk onderdeel van ons proces onder de loep blijven nemen en daarbij de prioriteit bepalen van alle zaken die we van belang achten. Echt af zal het nooit zijn, want het kan altijd weer een beetje beter.”

Website FEK Metaal

Website ISD Group

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top