ArcGIS Platform-as-a-Service voor applicatiebouwers

ArcGIS Platform-as-a-Service voor applicatiebouwers

Diverse tools voor integratie locatiecomponenten

 

Esri heeft het ArcGIS Platform gelanceerd. Met dit geografische Platform-as-a-Service kunnen ontwikkelaars locatie-informatie integreren in applicaties, bedrijfssystemen en producten. Ze krijgen met ArcGIS Platform directe toegang tot Esri’s locatiediensten door middel van API’s en web frameworks naar keuze. 

Door de redactie

De kaarten van ArcGIS Platform functioneren als basislaag in applicaties en zijn beschikbaar op meerdere schalen.

Het meest voor de hand liggende onderdeel van het ArcGIS Platform is natuurlijk dat het platform een uitgebreide bibliotheek biedt met vooraf opgemaakte kaarten. Deze kant-en-klare basiskaarten dienen als de geografische basis voor applicaties en zijn daarbij ook aan te passen naar eigen wensen. Zo kan een gebruiker de kaarten aanpassen aan de eigen huisstijl door zelf de kleuren, patronen en labels te selecteren.
De kaarten functioneren als basislaag in applicaties en zijn beschikbaar op meerdere schalen, waarbij ze zijn geoptimaliseerd voor web-, mobiele en desktopapplicaties, zodat ze op alle apparaten in te zien zijn. Daarnaast worden ze in meer dan veertig talen geleverd, zodat ze ook goed op te nemen zijn in applicaties voor gebruikers in specifieke regio´s.

Het is mogelijk om bij het bouwen van een applicatie ervoor te kiezen om de bijbehorende gegevens te hosten in ArcGIS Platform. Daarbij kan een applicatiebouwer zelf bepalen in welk formaat de gegevens worden opgeslagen, zoals CSV, GeoJSON of Shapefile. Vervolgens kunnen de gewenste services worden ingezet voor het visualiseren, bewerken en analyseren van de data. Met betrekking tot de juridische kant van het verhaal, is het van belang om op te merken dat de applicatiebouwer bij het hosten van data in ArcGIS Platform ook de eigenaar blijft van de inhoud en gegevens die via de ontwikkelde applicatie worden verzameld. Ook verzamelt Esri geen telemetriegegevens van eindgebruikers van deze applicatie.

Geocodering 
Het zoeken naar een adres is vaak de eerste en belangrijkste stap om locatiegegevens te begrijpen. Geocodering en bijbehorende zoekfuncties van ArcGIS Platform helpen in eerste instantie bij het omzetten van adressen en plaatsnamen in coördinaten en de weergave hiervan op een kaart. Daarnaast is het ook mogelijk om in een applicatie een functie op te nemen waarmee bedrijven, toeristische attracties of andere herkenningspunten zijn op te zoeken, waarbij ArcGIS Platform bijvoorbeeld ook autosuggestie ondersteunt, zodat een eindgebruiker adreskandidaten te zien krijgt tijdens het invullen van de zoekbalk.
Naast de bovengenoemde zaken zijn er ook meer geavanceerde functies beschikbaar, zoals het zoeken naar en tonen van meerdere adressen op een kaart met behulp van batchgeocodering. Verder biedt ArcGIS Platform de optie voor omgekeerde geocodering, waarbij tekstuele beschrijvingen worden geleverd voor coördinaten op een kaart. Hierbij valt te denken aan de weergave van het dichtstbijzijnde adres, kruising of plaatsnaam.
Voor de geocodering geldt dat Esri wereldwijde dekking biedt met ondersteuning van lokale talen en formaten. Concreet betekent dit dat adresgegevens op straatniveau beschikbaar zijn voor 149 landen en dat eindgebruikers adressen kunnen zoeken in lokale alfabetten en talen, Latijnse en niet-Latijnse karakters.

Applicatiebouwers kunnen ervoor kiezen om de app-gegevens te hosten in ArcGIS Platform.

Routebepaling 
Met alle ruimte voor kaarten is het logisch dat ArcGIS Platform ook de tools bevat voor het bepalen van de snelste of kortste route, waarbij dan automatisch ook een routebeschrijving wordt geleverd. Bij het bepalen van de routes is het mogelijk om rekening te houden met beperkingen uit de praktijk, zoals verkeersfeeds, U-bochten, wegbarrières, incidenten en maximaal toegestane voertuighoogtes.
Met behulp van de intelligente netwerkanalyses zijn diverse logistieke vragen te beantwoorden, zoals het bepalen van de beste volgorde voor stops in een route. Ook meer uitgebreide analyses zijn uit te voeren, zoals een analyse voor het bepalen van de beste locatie voor een bedrijf of vestiging. Afhankelijk van specifieke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van kosten en bereikbaarheid, is het mogelijk om een optimale plaats te bepalen. De analyse houdt daarbij rekening met faciliteiten die goederen en diensten leveren en de plek waar die goederen en diensten worden geconsumeerd.
Naast tools voor het bepalen van de optimale locatie voor een vestiging, biedt ArcGIS Platform ook de mogelijkheid om zogenaamde servicegebieden te genereren. Een netwerkservicegebied is een regio die kan worden bereikt vanaf een locatie binnen een bepaalde reistijd of -afstand. Zodra er servicegebieden zijn gemaakt, zijn deze weer te gebruiken voor nadere analyse, zoals inzichtelijk maken welke marktgebieden een bedrijf bestrijkt of welke huizen zich binnen vijf minuten van een brandweerkazerne bevinden.

De geocodering biedt wereldwijde dekking met ondersteuning van lokale talen en formaten.

Ruimtelijke analyse
Naast de tools voor route- en vestigingsbepaling bevat ArcGIS Platform ook analytische tools voor het verwerken van ingewonnen data. Deze tools werken zowel aan de gebruikerskant als aan de serverzijde. Voor de applicatiebouwer is het met de tools mogelijk om patronen te ontdekken in grote datasets door filters toe te passen en data te vereenvoudigen, samen te voegen en te verrijken. Ook kan met de analysetools de bouwer buffer-, afstands- en netwerkanalyses combineren om complexe routeringsproblemen op te lossen. De Geometry Engine (client-side) en de Geometry Service (server-side) zijn beschikbaar om geavanceerde geometrische en ruimtelijke relatiebewerkingen uit te voeren op punten, lijnen en polygonen. Daarnaast bieden deze engine en service de mogelijkheid om gegevens te bekijken, te projecteren en om er ruimtelijke analyses op uit te voeren in elk coördinatensysteem.

Analytische tools zijn beschikbaar voor het verwerken van ingewonnen data.

Open source API’s
Samengevat biedt ArcGIS Platform dus naast kaarten vooral ook locatieservices als Platform-as-a-Service (PaaS), waarmee het mogelijk is om een locatiecomponent in apps en bedrijfssystemen op te nemen. Door het Platform-as-a-Service-concept is ArcGIS Platform schaalbaar voor de apps van gebruikers, waardoor klanten dezelfde frameworks en diensten kunnen inzetten onafhankelijk van het aantal gebruikers. Voor de applicatiebouwers geldt dat deze kunnen werken met open source API’s en de webframeworks naar keuze. Daarnaast biedt ArcGIS Platform een volledige reeks SDK’s, API’s en low-code-opties.

Website Esri

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top