Arcadis en Sweco versterken ruim 11 km dijk langs de Lek

Arcadis en Sweco versterken ruim 11 km dijk langs de Lek

Arcadis en Sweco zijn door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken.

Met de innovatieve methode van probabilistisch ontwerpen van de meest kwetsbare delen van de dijk, verbetert de veiligheid aanzienlijk. Het gaat in totaal om ruim 11 kilometer.

Grote delen van het in totaal veertig kilometer lange dijktraject Streefkerk – Ameide(sluis) – Fort Everdingen langs de Lek voldoen niet aan de ‘nieuwe’ veiligheidsnormen voor dijken die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. Uit onderzoek blijkt dat sommige dijkvakken instabiel zijn met een kans op macro instabiliteit en piping (een mogelijk gevaarlijke onderstroom van water). Voor de veiligheid van het hele rivierengebied en vanuit kostenoverwegingen, pakt Waterschap Rivierenland eerst de meest kwetsbare delen aan. Dit dijkversterkingsproject staat bovenaan de prioriteitenlijst van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprojgramma (HWBP). 

Probabilistisch ontwerpen
Het waterschap selecteerde voor de verkenningsfase van deze versterkingsopgave een projectteam waarin experts van Sweco en Arcadis samenwerken. Dit team start deze maand met het onderzoek hoe deze dijkvakken versterkt kunnen worden. Ook bekijken ze de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en samen met het waterschap naar eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Arcadis en Sweco maken hierbij gebruik van een relatief nieuwe rekenmethode (probabilistisch ontwerpen), waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sterkte van de dijk en de hoogste waterstanden die kunnen optreden.

Van de verschillende mogelijkheden werkt het team een aantal varianten uit. De verkenningsfase wordt in het derde kwartaal van 2021 afgerond met het bestuurlijk vaststellen van het voorkeursalternatief (VKA).

Nico van der Schuit, hoofd adviesgroep Waterveiligheid van Arcadis: ‘Mooi om samen te werken met Waterschap Rivierenland en Sweco. Met de inzet van onze gezamenlijke expertise en de innovatieve probabilistische ontwerpaanpak zorgen wij voor waterveiligheid van de mensen achter de dijk. Opnieuw een geweldig project dat aansluit bij onze passie Improving quality of life.’

Arjen van den Ouden, teammanager Waterkeringen bij Sweco: ‘Grote delen van het rivierengebied liggen ver beneden de zeespiegel. Die ligging maakt de inwoners, die hier heel fijn wonen, werken en leven, kwetsbaar. We zijn heel trots dat we onze specifieke expertise mogen inzetten om te blijven werken aan waterveiligheid in dit prachtige gebied.’

Website Arcadis

Website Sweco

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top