Antea Group kiest voor open opzet GBIplatform

Antea Group kiest voor open opzet GBIplatform

Sinds jaar en dag ontwikkelt Antea Group al software die de opgave voor de openbare ruimte ondersteunt: het GBI beheersysteem. Door de jaren heen is dit pakket al op alle mogelijke manieren aangepast, verbeterd en uitgebreid, waarbij de veranderingen op het gebied van functionaliteit het meest opvallend waren. Momenteel wordt er door de medewerkers van Antea Group echter vooral ook gewerkt aan veranderingen onder de motorkap van het systeem, zo vertellen Bas Boonstra en Adri Wiersma, respectievelijk productmanager Beheer & GBI en senior adviseur ICT bij Antea Group.

Door Lambert-Jan Koops

GBIonline maakt gebruik van dezelfde databank als GBIdesktop en is beschikbaar op elk gewenst (mobiel) apparaat.

“Veel van ons ontwikkelwerk voor het GBIplatform is afhankelijk van de feedback die we van de eindgebruikers krijgen. Met het oog op de toekomst en de functionaliteitsvragen die we verwachten van deze eindgebruikers is het echter ook belangrijk om eens in de zoveel tijd goed te kijken naar het framework van ons systeem”, zo legt Boonstra uit. “Dat hebben we de afgelopen tijd gedaan en daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat we voor een andere opzet moeten kiezen. Het bestaande framework was simpelweg niet meer toereikend voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen.”

De belangrijkste wijziging bij GBI is dat de ontwikkelaars kiezen voor een nieuwe GIS-engine, waarbij de keuze is gevallen op Tailormap. Wiersma vertelt waarom: “Op basis van de huidige trends en ontwikkelingen zien we vooral toekomst in webgebaseerde en open-source-oplossingen, zodat we daar ook specifiek naar hebben uitgekeken. Vooral de open-source-factor was daarbij belangrijk omdat dit steeds meer een randvoorwaarde lijkt te worden in overheidsland. Tailormap is zowel open source als webgebaseerd, zodat dit een goede keuze is.”

Open source
Tailormap is ontwikkeld door het Nederlandse B3Partners, een bedrijf dat zich richt op de toepassing van GIS in de bedrijfsvoering van zowel overheden als bedrijven. De ontwikkelaar heeft inmiddels meer dan vijftien jaar ervaring met open standaarden en open source en heeft ook al verschillende grote projecten afgerond, zoals Flamingo GeoCMS en BRMO geogegevensmagazijn. Daarnaast draagt B3Partners bij aan de ontwikkeling van andere open-source-initiatieven zoals GeoTools.
Tailormap is gebaseerd op Flamingo Geo-CMS en is daarmee volledig open source. De ontwikkelaars van Antea Group gebruiken de software als basis voor het nieuwe framework van het GBIplatform en zijn daarmee al een heel eind gevorderd, zo licht Boonstra toe. “Momenteel lopen er zes pilots en vanaf 1 januari 2021 zullen we een bredere uitrol doen. We kiezen er daarbij bewust voor om de software met het nieuwe framework gefaseerd te introduceren bij de eindgebruikers. Zo kunnen we ook de juiste ondersteuning bieden voor klanten die specifieke ondersteuning nodig hebben bij de overgang, bijvoorbeeld omdat ze met maatwerksoftware werken.”
De pilots met het vernieuwde GBIplatform zijn gestart in het derde kwartaal van 2020 bij een aantal partijen die Boonstra omschrijft als ‘kritische gebruikers’. Die zijn volgens hem ook nodig, omdat het belangrijk is dat de software aan de eisen van nu blijft voldoen en er steeds meer vragen komen van verschillende beheerders voor specifieke functionaliteit. De feedback wordt ondertussen gebruikt om de nieuwe opzet te finetunen, een proces dat dusdanig goed op schema ligt dat de eerste uitrol volgens plan kan worden uitgevoerd, zo stelt Boonstra.

API’s 
Wanneer straks het nieuwe GBIplatform is uitgerold, biedt het nieuwe framework allerlei extra mogelijkheden om de eindgebruikers beter van dienst te zijn. Een van die voordelen is dat de performance van de software verbetert dankzij een technische omzetting: berekeningen vinden in de nieuwe versie plaats op de database en niet meer op de engine. Van groter belang is echter de mogelijkheid om met API´s aan te sluiten op het platform met de Tailormap-engine, zo legt Wiersma uit. “Ons platform was tot dusver altijd vrij gesloten en niet al te transparant, maar dat verandert met de nieuwe opzet. Dankzij de mogelijkheid om de inhoud met API´s te ontsluiten, wordt het veel makkelijker om processen te stroomlijnen en data uit te wisselen met derden op basis van de Common Ground-afspraken. Dat laatste is hard nodig omdat er nogal eens verschillen zitten in de databases die verschillende organisaties bijhouden, met alle gevolgen van dien. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld het beheer van lichtmasten heeft uitbesteed aan een derde partij en de gemeente van mening is dat er 10 duizend van zijn terwijl de beheerder er maar 9 duizend in de database heeft staan, zorgt dat onherroepelijk voor een probleem. Die verschillen zijn inzichtelijk te maken met Common Ground, maar dat kan alleen als beide partijen elkaars boekhouding kunnen inzien. Iets wat veel makkelijker zal zijn in onze nieuwe versie van GBI, omdat hier allerlei bronnen op kunnen worden aangesloten.”

De belangrijkste ontwikkeling bij GBI is momenteel de keuze voor een nieuwe GIS-engine.

Standaarden en processen
Met de introductie van het nieuwe framework voor het GBIplatform denken Boonstra en Wiersma een belangrijke inhaalslag te hebben gemaakt. “Het meer open maken van de software is een belangrijke stap voorwaarts”, stelt Boonstra.

“We zien steeds meer dat allerlei werelden samenkomen en eindgebruikers niet meer zozeer denken vanuit een eigen systeem, maar veel meer vanuit standaarden, werkprocessen en databases. Het is die manier van denken die we vanaf 1 januari ook volledig kunnen ondersteunen met ons vernieuwde platform.”

Website GBI Beheersysteem

Website Antea Group

Website Tailormap

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top