Amsterdamse Dataprijs voor ‘Kentekenonderzoek Stadshart’

Amsterdamse Dataprijs voor ‘Kentekenonderzoek Stadshart’

Michel van Gelder en Jeroen Grooten van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Gemeente Amsterdam wonnen dit jaar de eerste Dataprijs, door de gemeente Amsterdam in eigen huis uitgereikt.

Door een miljoen gescande kentekens anoniem te analyseren is feitelijk inzicht geboden in het verkeer in de binnenstad. Dit heeft in 2016 geleid tot het bijna autoverkeersvrij maken van het Muntplein.

Resultaat

Het Muntplein is inmiddels grotendeel autoverkeersvrij gemaakt zonder problemen voor de bereikbaarheid van de binnenstad voor autoverkeer. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Op basis van feiten bleek dat tweederde van het verkeer dat over de Munt reed, niet in het stadshart hoefde te zijn. Verkeer dat niet in het stadshart hoeft te zijn, rijdt nu via alternatieve routes om de binnenstad heen. Zo ontstaat in het centrum van de stad meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Methode

Door analyses van de kentekengegevens (ingewonnen met behulp van tijdelijke kentekencamera’s) -gecombineerd met gegevens over parkeren, voertuigen en vergunningen- zijn de herkomst en de bestemming van het verkeer in het stadshart bepaald. Er is een methode ontwikkeld waarmee binnen de privacywetgeving grote databestanden met kentekens anoniem geanalyseerd kunnen worden.

Privacy vs publieke waarde

Met dit innovatieve project is lef getoond, want het koppelen van kentekengegevens uit diverse bronnen voor verkeersanalyses is nieuw terrein. Dit laat zien dat – mits goed onderbouwd en geregeld – soms meer kan en mag met privacygevoelige informatie dan we denken. Dit project geeft inzicht op concrete vragen die spelen bij het vinden van de balans tussen omgaan met persoonsgegevens en maatschappelijke belangen.

Website Gemeente Amsterdam

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top