Amsterdam derde bij UIA Academic Excellence Prize

Amsterdam derde bij UIA Academic Excellence Prize

De UNIGIS International Association (UIA) maakte op 5 december 2017 de winnaars bekend van haar Academic Excellence Prize.

De prijs, die voor het eerst in 2008 is uitgereikt, wordt gegeven aan de student, of groep studenten, die de beste MSc-scriptie indient tijdens het afgelopen academisch jaar en zijn genomineerd door UNIGIS. Zoals gewoonlijk was de competitie sterk, met zeven kanshebbers. Uiteindelijk besloot het Review Panel drie awards uit te reiken, waaronder twee winnaars van de Academic Excellence Prize for 2017, die beiden handelden over Volunteered Geographic Information, in beide gevallen data uit social media.

De winnaars
Luke Thomas Clasper (UNIGIS UK) poogde de bruikbaarheid te vergroten van informatie uit vage, informeel omschreven buurten in Central London, gebaseerd op social media (Twitter) data en R-software. Hiermee draagt hij bij aan het onderzoeksgebied van de vernacular geography. Ingo Rickmeyer (UNIGIS Salzburg) bestudeerde ruimtelijkepunt-patronen in social media uit feeds. Hij bekeek hoe deze gebruikt zouden kunnen worden in de context van bewustmaking omtrent de impact die crisisgebeurtenissen hebben op mensen. Marijke Elisabeth Bekkema (UNIGIS Amsterdam) werd derde. In haar scriptie toonde zij een uitgebreide methodologie om Sentinel-2 satellietdata in te zetten om de intensiteit van landgebruik van groene weiden in Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek laat zien hoe het landgebruik van invloed is op weidevogelpopulaties.

Website UNIGIS

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top