Amsterdam aangesloten op LV BRO

Amsterdam aangesloten op LV BRO

Amsterdam heeft een belangrijke stap gezet in de eerste tranche van de implementatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO): als eerste in Nederland heeft de gemeente ondergrondgegevens aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Per 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. In de BRO staan straks alle gegevens over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar. De implementatie van de BRO gebeurt tranchegewijs. In de komende periode gaat Amsterdam verder met de uitvoering van de eerste tranche en zullen de rollen in de inwinketen verder worden gedefinieerd en vastgelegd. De BRO kent in totaal vier tranches. Per tranche komen er nieuwe registratieobjecten bij, en de leveringsplicht, de gebruiksplicht en de gebruiksmogelijkheden worden per tranche groter. In 2023 moet de BRO volledig in werking zijn.

Als eerste aangeleverd

Al eerder berichtte de Gemeente Amsterdam over het BRO Bronhouderportaal (de webapplicatie waarmee de ondergrondgegevens kunnen worden aangeleverd aan de LV BRO) en de rollen die verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam hebben bij het aanleveren van de eerste tranche-gegevens. De afgelopen tijd zijn gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat druk bezig met het aanleveren van de eerste tranche gegevens aan de LV BRO. Er bleken flink wat technische en organisatorische hobbels genomen te moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Op 13 maart is het Ingenieursbureau er, namens Amsterdam, als eerste bronhouder van Nederland in geslaagd om een aantal officiële sonderingen uit 2018 geregistreerd en geaccepteerd te krijgen in de LV BRO. Dit is met de betrokken collega’s in de stad gevierd met taart van het landelijke Programmabureau BRO.

 

Taart voor Amsterdam die als eerste had aangeleverd aan de LV BRO.

 

Inwinketen BRO

De afdeling Basisinformatie is al langer bezig om de inwinketen voor de BRO op te zetten. Formeel is het college van burgermeester en wethouders van Amsterdam de bronhouder van de BRO, maar de taken voor het inwinnen en beheer van de bodemgegevens zijn verdeeld over verschillende organisaties in de stad. Zo zullen het Ingenieursbureau, Grond en Ontwikkeling, Waternet en het Havenbedrijf namens Amsterdam de ondergrondgegevens gaan aanleveren aan de LV BRO. Zij gaan er op toezien dat het sonderings- en bodemonderzoek dat namens Amsterdam wordt uitgevoerd, voldoet aan de vereiste kwaliteit die hoort bij een basisregistratie.

Website gemeente Amsterdam | Basisinformatie

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top