AgriFood: High Tech & ICT

AgriFood: High Tech & ICT

Mikrocentrum organiseert samen met Libéma en het AgriFoodTech Platform de eerste editie van vakbeurs & congres AgriFoodTech op 14 en 15 december 2016 in Den Bosch.

Nederland levert als koploper in hoogwaardige voedselproductie en voedseltechnologie een belangrijke bijdrage aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. Dat kan alleen met inzet van high tech oplossingen voor het duurzaam, effectief en efficiënt produceren van gezond voedsel.

Cruciaal

Intensieve samenwerking tussen organisaties uit de AgriFood sector en de High Tech sector is cruciaal om in te kunnen spelen op wereldwijde uitdagingen als verstedelijking, klimaatsverandering en verarming van landbouwgronden. De focus vanuit alle betrokken disciplines ligt hierbij op productie-, kwaliteits- en procesoptimalisatie. De agrarische en voedselverwerkende industrieën zijn belangrijk voor Nederland. Zelfs wereldwijd zijn we toonaangevend. Wel staan we voor enorme uitdagingen, want in 2050 hebben we zo’n negen miljard monden om te voeden. Nederland kan als koploper in hoogwaardige voedselproductie en voedseltechnologie helpen honger te bestrijden en tegelijkertijd gezonder en duurzamer te produceren. Dat vraagt om nieuwe, high tech oplossingen die breder en sneller toepassing krijgen. Hier liggen kansen te over voor de Nederlandse High Tech sector om zich internationaal te profileren. De vraag hoe die kansen het beste te benutten, staat centraal op het nieuwe event AgriFoodTech.

High tech oplossingen

AgriFoodTech is opgezet als vakbeurs met congres rond technologische innovatie, expertise-ontwikkeling en samenwerking. Op het event kunnen fabrikanten, system integrators, toeleveranciers, ontwikkelaars, ontwerpers, onderzoekers, kennisinstituten, dienstverleners en gebruikers uit de verschillende AgriFood-waardeketens elkaar ontmoeten, van elkaar leren en tot nieuwe business komen. Als onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum voor de industrie is Mikrocentrum bij uitstek de partij om over de volle breedte van de AgriFood-sector een podium te geven. Want juist hun high tech expertise en netwerk is gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende technologische specialisatiegebieden.

Breed exposantenprofiel

Het exposantenprofiel is breed en bestrijkt onder meer toeleveranciers van robotica, sensortechnologie, vision, software, slimme materialen & coatings, motion en informatietechnologie. Zij bieden high tech oplossingen aan machine- en apparatenbouwers voor agri (landbouw) en food (processing). Verder zijn er dienstverleners/leveranciers op het gebied van software, big data, precisielandbouw, drones die direct op zoek zijn naar agrariërs en telers. In totaal verwacht Mikrocentrum op de beursvloer 120 specialistische bedrijven en kennisinstellingen.

Kennis delen met uitgebreid lezingenprogramma

Om de AgriFood en de High Tech veelbelovende kansen voor samenwerking te laten ontdekken, staat het nieuwe event in het teken van kennis delen. Door het uitgebreide lezingenprogramma kunnen de bezoekers leren van de kennis en ervaringen van andere partijen en krijgen ze zicht op technologische ontwikkelingen en agrifood-trends. Het lezingenprogramma bevat inspirerende lezingen, een “innovatie versneller” en een (internationale) meet & match.

Met op: 14 December – AgriFoodTech Platform Congres
“Van maatschappelijke uitdagingen naar innovatieve oplossingen”

Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, landdegradatie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. Van de bestaande landbouwgrond kunnen we door slimme technologieën de voedselproductie verhogen en voor deze uitdagingen een oplossing bieden. We moeten met elkaar in dialoog om tot een duurzame toekomst te komen. Daarmee kunnen we dicht bij huis beginnen. Maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector kunnen we samen oplossen met technologische en sociale innovatie. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een toekomstbestendige agrifoodsector in Nederland. Hiermee kunnen we onze positie als wereld koploper van efficiënte productie behouden en verder uitbouwen. Denk mee over technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertaal deze met ons naar marktkansen tijdens het AgriFoodTech Congres.

  • Ruud Veltenaar vertelt hoe de toekomst dichtbij komt, voor uw bedrijf
  • Technologische innovaties die oplossingen bieden aan Voedselverspilling, Gezonde voeding en klimaatbeheersing
  • Presentaties van Joris Lohman (Slow Food), Bob Hutten (Hutten Catering,), Meiny Prins (Priva) en Martijn van Dam (Staatssecretaris Economische Zaken)
  • Presentaties en deelnemers uit de agri, food en technologische sector

Met op 15 december: Lezingentrack: Hoe verzilver je businesskansen?

Robots die groente plukken. Drones die met camera’s de groei van elk plantje in de gaten houden. Via je smartphone informatie inwinnen over je boodschappen. De houdbaarheid van uw verse producten verhogen met nieuwe technologie. Het zijn slechts enkele voorbeelden van HighTech-toepassingen waardoor ondernemers steeds duurzamer, sneller en beter produceren in zowel AgroFood als HighTech sector. Hoe ziet het speelveld eruit en wat zijn de trends en ontwikkelingen op het snijvlak van deze sectoren? Waar hebben ondernemers uit beide sectoren behoefte aan en waar liggen businesskansen? Hoe en op welke manier ondernemen anderen nu al op het snijvlak AgroFood en HighTech?

Technologische lezingen door experts – 14 en 15 december

Tevens worden op beide beursdagen, in twee zalen, diverse technologische lezingen verzorgd door exposanten.

Samenwerking en kruisbestuiving

Organisator Mikrocentrum werkt intensief samen met onder meer AgriFoodTech Platform, ZLTO, GMV, Wageningen UR, High Tech NL, FME, Libéma en Boerderij. Dit maakt AgriFoodTech tot een uniek platform waar de High Tech industrie en de AgriFood-sector samenkomen. Deze ontmoeting opent nieuwe businesskansen voor toeleveranciers, machinebouwers, dienstverleners en de uiteindelijke gebruikers. De samenwerking tussen deze partijen is een belangrijke succesfactor van de Nederlandse maakindustrie die op dit platform ten bate van de AgriFood kan worden ingezet. Gezamenlijk kunnen bedrijven uit beide sectoren, zeker ook in internationaal verband, betere en goedkopere oplossingen bedenken voor de mondiale voedseluitdagingen. Zo mikt het gratis toegankelijke event op een vruchtbare kruisbestuiving en biedt het toeleveranciers en machine- en apparatenbouwers een uiterst interessant podium.

Website AgriFoodTech 2016

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top