Agile GIS-implementatie bij waterbedrijven in het noorden

Agile GIS-implementatie bij waterbedrijven in het noorden

Tensing heeft een succesvol implementatietraject uitgevoerd bij Waterbedrijf Groningen (WbGr) en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

Beide waterbedrijven hebben hun huidige gezamenlijke leidingregistratiesysteem vervangen door het ArcGIS-platform van Esri. Het nieuwe systeem wordt ingezet voor het vastleggen van hun assets en het registeren van bijbehorende informatie. Tensing heeft dit project volgens de Agile en Scrum projectmethodiek aangepakt.

Agile-aanpak

De implementatie heeft plaatsgevonden met -en door- de gebruikers. Er is gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten hebben opgeleverd. Samenwerking is hierbij heel belangrijk en zorgt ervoor dat gebruikers en beheerders vanaf het begin worden betrokken bij de ontwikkeling, wat leidt tot een grotere tevredenheid zowel aan bij de klant als bij het team. De combinatie van de Agile/Scrum projectmethodiek en GIS-projecten is nog relatief onbekend. Deze manier van werken is weliswaar anders dan de traditionele aanpak, maar heeft een grote toegevoegde waarde.

Scrum-projectorganisatie

Voor de inrichting van het GIS-platform is gewerkt volgens de Scrum-methode. Deze methode is eigenlijk heel simpel: Scrum is een Agile-aanpak waarbij een team stapsgewijs de eisen en wensen van de gebruikers aanpakt en op een productieve wijze producten oplevert. Na elke sprint wordt een (deel)product opgeleverd, waarna het Scrumteam weer aan de slag gaat met door de klant bepaalde belangrijkste functionaliteiten. Immers, voor elke sprint bepaalt de klant welke eisen en wensen nu aan bod komen.

In de Scrum-projectorganisatie worden de belangen vertegenwoordigd van de gehele organisatie, de gebruikers en de leverancier. En deze belangen worden vervolgens weer in een stuurgroep besproken. Scrum is geen smeermiddel, maar maakt zaken absoluut heel overzichtelijk en is volgens ons de beste manier van samenwerken om op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen en/of een IT-systeem in te richten.

Website Tensing

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top