AGEL adviseurs verder als onderdeel van Stantec

AGEL adviseurs verder als onderdeel van Stantec

Overname ondersteunt integrale data en diensten


In december 2020 werd bekendgemaakt dat internationaal ingenieursbureau Stantec de aanwezigheid op de Nederlandse markt uitbreidt door de acquisitie van AGEL adviseurs uit Oosterhout. De toevoeging van de Nederlandse specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, bouw, geodesie en omgevings- en milieuonderzoek, past bij de groeiambities van Stantec. BIGnieuws sprak over de overname en deze ambities met Remco van Dessel, directeur bij AGEL, en Pieter van der Zwet, regional lead bij Stantec.

Door Lambert-Jan Koops

Pieter van der Zwet, regional lead bij Stantec: “Onze ambitie is om uit te groeien tot de TomTom van de bodem en daar zal de kennis van AGEL adviseurs zeker aan bijdragen.”

“AGEL en Stantec zijn op een natuurlijke manier bij elkaar gekomen”, zo stelt Van der Zwet als hij de overname bespreekt. “De organisaties zijn zowel geografisch als qua dienstverlening complementair. De focus op Zuidwest-Nederland en het type organisaties waar AGEL mee en voor werkt, sluiten goed aan op het werkgebied van Stantec en onze plannen voor groei de komende jaren. Het samengaan resulteert dan ook in een breder dienstenpakket voor onze gezamenlijke klanten in zowel deze regio als de rest van het land.”
AGEL adviseurs, opgericht in 1986, levert advies- en ingenieursdiensten rondom gebiedsontwikkeling, de energietransitie en de circulaire economie. De ondersteuning van opdrachtgevers bij deze projecten kan het gehele traject omvatten, van het eerste initiatief, planvorming en realisatie, tot exploitatie. AGEL levert daarbij diensten voor bestemmingsplannen, bouwkundige planuitwerking, sloopvoorbereiding en omgevingsvergunningen, tot landmeetkundige metingen, GIS, BIM, 3D-ontwerp, systems engineering, geohydrologie en weg- en rioolreconstructies. Ook heeft het bureau jarenlange ervaring met milieuonderzoeken op het gebied van bodem en sanering, infiltratie, akoestiek, trilling, lucht en geur, en externe veiligheid. Ervaring en expertise genoeg dus bij AGEL en de voordelen van het samengaan met Stantec zitten voor het Nederlandse bedrijf dan ook vooral in het feit dat het hiermee toegang krijgt tot Stantec’s wereldwijde netwerk, zo vertelt Van Dessel: “In Stantec hebben we een partner gevonden die ons de mogelijkheid geeft om verder te groeien en meer toegevoegde waarde aan onze klanten te bieden. Samen worden we een echt landelijk opererend bureau.”

Integraal denken
De overeenkomsten tussen Stantec en AGEL zijn duidelijk: beide organisaties zijn actief op bodemgebied en hebben geïnvesteerd in het maken van visualisaties en het verwerken van grote hoeveelheden data. Van der Zwet stelt dan ook dat de manier van denken bij beide bedrijven sterk op elkaar lijkt, een gegeven dat volgens hem ervoor zal zorgen dat de overname een succes wordt: “Zowel Stantec als AGEL zijn erg innovatief en pakken problemen integraal aan. Bij AGEL kijken ze niet alleen naar een oplossing voor het door de opdrachtgever gestelde probleem, maar naar het hele plaatje. Dat kan zijn door bij een energievraagstuk bijvoorbeeld de vraag te stellen: als er toch gegraven moet worden voor het aanleggen van leidingen, zijn er dan niet meteen andere zaken die kunnen worden opgepakt? Die totaalbenadering past goed bij Stantec aangezien wij ook heel integraal denken. Onze ambitie is om uit te groeien tot de TomTom van de bodem en daarbij alle relevante informatie verzamelen voor partijen die in de bodem werken: van verontreiniging tot KLIC-informatie en van boomwortels tot de locatie van ondergrondse afvalcontainers.”
Van Dessel vult zijn Stantec-collega aan door te vertellen over de integrale benadering bij AGEL: “We werken al jaren aan integrale projecten, waarbij bouw, infra, geo, ruimtelijke ordening en milieu allemaal een belangrijke rol spelen. Daarbij kijken we inderdaad naar de ondergrondse informatie, maar ook zeker naar de situatie op het maaiveld. Door het samenvoegen van al die gegevens is het mogelijk om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en belangrijke thema´s als de energietransitie en circulariteit goed aan te pakken. Dankzij de geïntegreerde data ontstaat er een totaalbeeld waarmee we overheden kunnen adviseren voor de inrichting van de wijken van de toekomst.”

Remco van Dessel, directeur bij AGEL: “Dankzij de bredere basis met Stantec kunnen we ons nog meer specialiseren op het gebied van energietransitie en circulariteit.”

Wijken van de Toekomst
Met de term ‘Wijken van de Toekomst’ verwijst Van Dessel naar een concept dat AGEL heeft ontwikkeld met Arbor Consultancy. Wijken van de Toekomst heeft een maatlat ontwikkeld om inzicht te geven hoe wijken scoren op zes thema’s: water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid. Hiervoor wordt informatie verzameld door de analyse van data, het uitvoeren van een wijkscan en een bewonersenquête met gerichte vragen. Zo ontstaat inzicht in de toekomstbestendigheid van de wijken en de behoeften van haar inwoners. Dit alles resulteert in een inspiratieboek, waarin concrete stappen en maatregelen staan om de balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in een wijk te verbeteren. Het boek is vervolgens een basis voor het op te stellen omgevingsbeleid en de op te stellen programma’s onder de Omgevingswet.
Een van de onderdelen die Van der Zwet waardeert binnen de opzet van Wijken van de Toekomst, is dat er direct contact wordt gezocht met de bewoners van een wijk. “Wij hebben zowel overheden als commerciële partijen als klant en zien daarbij dat alle veranderingen eigenlijk draaien om participatie. Wanneer de leefbaarheid van een gebied moet verbeteren, is het belangrijk dat de mensen die er leven ook achter de plannen staan. Daarbij helpt het enorm dat ze eerst inzichtelijk krijgen wat de problemen zijn en daarna hoe de oplossing eruit komt te zien. In beide gevallen is de visualisatie daarvan belangrijk, maar dat is uiteindelijk vooral een communicatietool. Het vinden van oplossingen en een goede communicatie is alleen mogelijk dankzij geïntegreerde data.”

Toekomst
Met de nadruk op de integrale benadering van projecten en de ambitie om een totaaloverzicht te kunnen bieden van de bodem, zal het geen verrassing zijn dat AGEL en Stantec zich voorlopig zullen blijven focussen op deze zaken. Dat deden ze al, maar beide partijen willen in de nabije toekomst ook elkaars kennis en expertise gebruiken om verbeteringen door te kunnen voeren. “Voor onze Bodemrisicokaart geldt dat we daar al meteen informatie van AGEL aan kunnen toevoegen”, zo vertelt Van der Zwet. “Die kaart ging tot een jaar of vier geleden vooral over verontreiniging, maar onze klanten willen vaak veel meer weten. Daarom kijken we nu naar het toevoegen van kaartlagen met maaiveldinformatie die AGEL heeft verzameld, zoals eigendomsdata en gegevens over flora en fauna. Op die manier wordt het model nog rijker en komen we steeds dichter in de buurt van het ideale model waarin alle relevante informatie te vinden is.”
Ook AGEL zal op korte termijn met name bestaande activiteiten uitbreiden. Het grote voordeel van de partnering met Stantec is daarbij volgens Van Dessel dat het nu makkelijker is om strategische keuzes te maken. “Omdat we nu meer slagkracht hebben, kunnen we makkelijker focussen op specifieke thema’s die spelen bij onze klanten. In eerste instantie is dat de energietransitie, daarna zullen we ons ook richten op het gebied van circulariteit. Uiteindelijk kunnen we dankzij de bredere basis met Stantec ons dus nog meer specialiseren.”

Website Stantec

Website AGEL adviseurs

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top