Aanvraag voor testen met drones op voormalig vliegkamp Valkenburg

Aanvraag voor testen met drones op voormalig vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij de provincie Zuid-Holland een vergunning (‘luchthavenregeling’) aangevraagd om op het voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk te mogen testen met drones.

Op het terrein wordt daarvoor steeds flexibel een klein gebied van 500 bij 500 meter aangewezen. De drones mogen alleen boven dat gebied vliegen, niet daarbuiten. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de aanvraag ingediend na goed overleg met de gemeente Katwijk. De komende vijf jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de drone-industrie op het voormalige vliegkamp, binnen de totale ontwikkeling tot woon-, werk- en recreatiegebied.

Geen aantasting van het milieu

Het vliegen met drones mag geen bedreiging opleveren voor beschermde vogels. In het testgebied wordt het gras steeds kort gemaaid, zodat vogels er niet nestelen. Op andere plekken blijft daar genoeg ruimte voor. Bovendien wordt in het broedseizoen het testgebied op ruime afstand van vogelnesten gekozen. Om vleermuizen niet te verstoren, mag er niet ’s nachts worden gevlogen.

De uitstoot van de kleine motoren van de drones is te verwaarlozen. Drones maken ook geen lawaai: op korte afstand is het geluid van drones te vergelijken met het geroezemoes in een schoolklas.

Veiligheid

In de komende tien à twintig jaar komen er maximaal vijfduizend woningen op Valkenburg, plus bedrijven. Vanaf 2020 zullen de eerste huizen gebouwd worden. Het testgebied voor de drones zal altijd op veilige afstand van wegen, bouwactiviteiten en huizen gekozen worden. De aanvraag voor het testen met drones geldt voor vijf jaar.

Kansen voor industrie

Op het voormalig vliegkamp zitten nu al enkele bedrijven uit de drone-industrie. Daarnaast zal het testgebied voor drones ook bruikbaar zijn voor bedrijven van buiten. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf spraken eerder af om de komende vijf jaar ruimte te geven voor kleinere drones. In die periode wordt verder gekeken naar de mogelijkheden voor de drone-industrie, binnen de totale ontwikkeling van het voormalige vliegkamp tot woon-, werk- en recreatiegebied.

Website Rijksoverheid

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top