Aantal medewerkers architectenbureaus neemt gestaag toe

Aantal medewerkers architectenbureaus neemt gestaag toe

Na de crisisjaren waarin er flink is gesneden in de omvang van de architectenbureaus neemt het aantal medewerkers bij bureaus sinds 2015 gestaag weer toe. Ruim een derde van de bureaus verwacht volgend jaar nieuwe medewerkers aan te nemen. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers wordt door architectenbureaus als steeds lastiger ervaren. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017.

Een architectenbureau is zo goed als zijn medewerkers. ‘The human factor’ is de grootste bron van inkomsten en tegelijkertijd de grootste kostenpost van bureaus. In 2018 verwacht 38 procent van de bureaus een stijging van het aantal medewerkers met meer dan 5 procent. Ongeveer 5 procent van de bureaus schat in dat het aantal medewerkers afneemt. Het vinden van goede medewerkers wordt door bureaus steeds meer genoemd als speerpunt én knelpunt.

aantal medewerkersVerwachte ontwikkeling aantal medewerkers (Bron: Panteia / BNA najaar 2017)

 

Aantrekken van medewerkers

Het aantrekken van goede eigen medewerkers kost bijna de helft van de architectenbureaus moeite. 7 procent heeft er geen moeite mee. Het vinden van goede zzp’ers en uitzendkrachten kost 35 procent van de bureaus moeite. De problemen met het vinden en binden van goede medewerkers heeft invloed op de ontwikkeling van het bureau volgens 24 procent. Ruim 26 procent van de bureaus vindt dat dit voor hen niet het geval is.

Blijven leren en ontwikkelen

Met de huidige evolutie van circulair ontwerpen en bouwen en technologische innovaties, hebben medewerkers van architectenbureaus vaker de behoefte om blijvend te willen leren en ontwikkelen. Maar ook werkgevers zijn gebaat bij de inbreng van kennis op de werkvloer. Het maakt het personeel duurzaam inzetbaar. Het zijn immers de mensen die ervoor zorgen dat een bureau – groot of klein – succesvol in beweging komt en blijft.

Website BNA
Website BNA Academie

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top