Aantal lege winkelpanden daalt voor derde jaar op rij

Aantal lege winkelpanden daalt voor derde jaar op rij

De leegstand per 1 januari 2018 is 7,0, dat is 0,2 procent lager dan 1 januari 2017. Concreet betekent dat er per 1 januari 2018 ruim 600 panden minder leeg staan dan een jaar eerder.

De leegstand in aantal winkels is daarmee in 2017 voor het derde jaar op rij gedaald.

 

In vierkante meters is de leegstand vorig jaar nog sterker gedaald, namelijk met 0,6 procent. Dat komt vooral omdat veel van de voormalige V&D panden vorig jaar een andere invulling hebben gekregen. Op 31 december stond er bijna 200.00 vierkante meter minder leeg dan op 1 januari 2017.

Minder winkelpanden

Net als vorig jaar is de leegstand deels verminderd door een teruglopend aantal winkelpanden. Begin 2017 waren er bijna vijfhonderd panden en 300.000 vierkante meter minder dan begin 2016. Het merendeel van deze winkelpanden is omgebouwd naar woningen. Een andere reden voor de teruglopende leegstand is de opkomst van de horeca: in 2016 zijn er ruim duizend nieuwe horecavestigingen bij gekomen. In bijna duizend gevallen werd een leegstaand pand gevuld met horeca. De detailhandel heeft het nog steeds zwaar. Het aantal detailhandelspanden is vorig jaar weer teruggelopen. Van de panden die vorig jaar nieuw leeg zijn gekomen was bijna tweederde een pand uit de detailhandel, terwijl detailhandel minder dan 50 procent van de winkelpanden vult.

Leegstandsrapport 2018

Om aan alle ‘geruchten’ over leegstand een einde te maken publiceert Locatus jaarlijks een rapport over winkelleegstand. Waar stijgt deze en waar neemt de leegstand juist af?

In deze rapportage leest u de feiten over winkelleegstand, gebaseerd op de databanken van Locatus, zoals:

  • Landelijke leegstandscijfers per 1/1/2018, per winkelgebiedstype, segment of per provincie.
  • Landelijke ontwikkelingen leegstand in de tijd, tweejaarlijks: 2018, 2016, 2014, 2012, 2010.
  • Indeling naar duur van leegstand: frictie, langdurig en structureel.
  • Vergelijking van de leegstand tussen gemeenten uit dezelfde grootteklasse en het Nederlands leegstandsgemiddelde, met:
    – aantal verkooppunten, in procenten / per 1000 inwoners
    – winkelverkoopvloeroppervlak / in procenten (alleen voor detailhandel).

Website Locatus

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top