Aanscherping Validator op Ruimtelijkeplannen.nl

Aanscherping Validator op Ruimtelijkeplannen.nl

Het traject Data Op Orde heeft als doel om de gegevenskwaliteit van ruimtelijke plannen te verhogen in voorbereiding op de Omgevingswet. Om deze kwaliteit te borgen is de validator op Ruimtelijkeplannen.nl aangescherpt voor bepaalde combinaties van Dossierstatus en Planstatus.

In verband met de afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen en in voorbereiding op de Omgevingswet en Data op Orde is de validator aangescherpt voor PCP-plannen (Plancontour en PDF). Voor de PCP-plannen zal strenger gecontroleerd worden of deze correct worden toegepast. Ook gaat de validator binnenkort strenger controleren op correcte hantering van planstatussen in combinatie met de dossierstatussen ‘in voorbereiding’ en ‘geconsolideerd’.

Aanvullende controles
De aanvullende controles die de validator uitvoert op combinaties van Dossierstatus en Planstatus zijn:

  1. Dossierstatus “Geconsolideerd” is alléén toegestaan in combinatie met planstatus “Geconsolideerd”
  2. Dossierstatus “In voorbereiding” is niet toegestaan als het dossier een plan bevat met planstatus “Vastgesteld”, “Onherroepelijk” of “Geconsolideerd”. Deze controle wordt uitgevoerd voor de plantypes ‘Omgevingsvergunning’, ‘Bestemmingsplan’, ‘Inpassingsplan , ‘Wijzigingsplan’, ‘Uitwerkingsplan’ en ‘Gerechtelijke uitspraak’.

De aanvullende controles voor de PCP-plannen

  1. Plantype “Gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” is alleen toegestaan met planstatus: “Onherroepelijk” en “Vastgesteld”;
  2. Plantype “Gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” met een datum na 1 januari 2017 wordt niet toegestaan;
  3. Plantype “Gemeentelijk plan, uitwerkingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
  4. Plantype “Gemeentelijk plan, wijzigingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
  5. Plantype “Gemeentelijk plan, voorbereidingsbesluit” vanaf 1 juli 2008 niet toegestaan.

PDF Handreiking ‘Data op Orde’

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top