Veranderingen volgen op de voet: van aanbouw tot nieuwbouw

Veranderingen volgen op de voet: van aanbouw tot nieuwbouw

Actuele, Betrouwbare en Complete basisregistraties

Een bebouwd gebied kan veel veranderen binnen een jaar tijd. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwbouw. Huizen worden uit de grond gestampt en er ontstaan hele nieuwe wijken in een stad. Of kleiner, bijvoorbeeld de buurman die een aanbouw of een dakkapel besluit te plaatsen. Groot of klein, het zijn allemaal veranderingen die geregistreerd moeten worden in verschillende basis- en kernregistraties, opgelegd door de overheid. Daarnaast wordt steeds belangrijker wat er gebeurt met de hoeveelheid groen en grijs in binnenstedelijk gebied, wat impact heeft op het klimaat. Inrichtingskeuzes kunnen significante impact hebben op de gevolgen van overvloedige regenval of het ontstaan van hitte-eilanden.

Door Tieme de Jonge

Met DELTA is het mogelijk om aanbouwen en bijgebouwen per perceel te detecteren ten opzichte van het ingevoerde pandenbestand.

Het bijhouden hoe de buitenruimte verandert is een must om er zeker van te kunnen zijn dat beslissingen op actuele, betrouwbare en complete data worden genomen. Bovendien is het bijhouden van basisregistraties een wettelijke taak, die vastgelegd is in de wet op de basisregistraties. Dit vergt een continue inspanning van de bronhouders.

De noodzaak van A-B-C
Basisregistraties moeten A-B-C zijn: Actueel, Betrouwbaar en Compleet. Deze registraties allemaal op orde krijgen is een grote klus, laat staan het handmatig opsporen van veranderingen. Vaak moet een groot gebied gecontroleerd worden, wat zeer tijdsintensief is. Daarnaast kan er sprake zijn van foutgevoeligheid: langdurig hetzelfde werk doen levert ‘procesblindheid’ op, er worden zaken gemist of er worden handmatige fouten gemaakt. En als er meerdere medewerkers dezelfde veranderingen moeten controleren, is de kans groter dat er op persoonlijk niveau verkeerd wordt ingeschat. Heeft iedereen wel hetzelfde perspectief over wat wel en wat geen significante mutatie is? Dit alles bij elkaar opgeteld kost veel tijd en kan zeer belastend zijn voor de medewerkers.
Hoewel uitbesteding op het eerste gezicht een oplossing lijkt en het vaak gedaan wordt, is het ook bekend dat het geen perfecte oplossing is en zo zijn eigen nadelen heeft. In de praktijk brengt het veel dubbel werk met zich mee, doordat resultaten die terugkomen vanuit de contractpartij alsnog door de verantwoordelijke bronhouder moeten worden gecontroleerd, alvorens de significante mutaties kunnen worden bijgewerkt in de basisregistratie.

Binnen een paar klikken weet de kijker wat er veranderd is en kan hij gericht registraties bijwerken. Zo zijn bijvoorbeeld met de set Bebouwing Nulmeting automatisch zaken te berekenen en verschillen te detecteren tussen ingevoerde vectordata en luchtfoto’s.

Ga gericht te werk
Automatisering van dit proces geeft de mogelijkheid om dit beheer zelfstandig, eenvoudig en efficiënt in te richten. Door het opsporen van mutaties zoveel als mogelijk te automatiseren wordt de benodigde inspanning aanzienlijk verminderd, wat leidt tot een snellere bijwerking en minder fouten. Ook het uitvoeren van een controle tussen de bestaande registratie en de meest recente opname, de zogeheten ‘nulmeting’, is inmiddels mogelijk. Dit zorgt er ook voor dat medewerkers hun aandacht gericht kunnen besteden aan specifieke gebieden.
IMAGEM werkt al jaren samen met de overheid en zag de noodzaak om een automatisering te creëren die het werk van deze overheid eenvoudig maakt. De locatie-intelligentie-oplossing DELTA van IMAGEM biedt de mogelijkheid om het gericht zoeken naar veranderingen in een gebied te automatiseren. DELTA levert een suite aan intelligente modellen en detectiealgoritmen, waarmee veranderingen in diverse categorieën op te sporen zijn. Het wordt toegespitst op de bij de klant aanwezige data, wat betekent dat het systeem zowel in 2D als in 3D kan zoeken. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in groenpercelen, waarin de gebruiker kan zien waar het groen is veranderd in grijs. Dit kan ook met nieuwbouw, aanbouw of ontbossing. In een paar klikken worden analyses over een gebied uitgevoerd en worden de gevonden veranderingen gepresenteerd. Dit kan een tijdswinst opleveren die tot negentig procent aan tijd kan besparen ten opzichte van een handmatig zoekproces.

Klimaatadaptatie
Met het inzetten van deze modellen is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in thema’s rondom klimaatadaptatie. Nederland is een nat land en de hoeveelheid neerslag zal alleen maar toenemen(1). Met veel neerslag is het belangrijk dat regenwater snel weg kan stromen, zodat het geen wateroverlast veroorzaakt. Met DELTA kan op perceelniveau inzicht verkregen worden in de mate van verstening van een wijk of buurt. Zo kan er in een paar klikken de waterdoorlaatbaarheid weergegeven worden.
Dit kan ook voor hitte-eilanden. De zomers worden heter(2) en hittegolven komen vaker voor. In de zomers van 2018 en 2019 kende Nederland vier hittegolven, terwijl de vier hittegolven daarvoor zich in de tijdsperiode van 2006 tot en met 2015 afspeelden(3). Dit heeft gevolgen op de temperatuur binnen stedelijke gebieden. DELTA brengt snel in kaart waar de grootste probleemgebieden in een stad zijn met betrekking tot warmte-opbouw, gebaseerd op actuele open data in de vorm van satellietbeelden. Gebruik deze informatie om de juiste beslissingen te nemen voor klimaatadaptatiemaatregelen.
Door het bijhouden zelfstandig uit te voeren wordt optimaal gebruikgemaakt van de lokale gebiedskennis van de medewerker en wordt het dubbele werk van controleren van resultaten vanuit uitbesteding vermeden. Samen met volledige automatisering van het proces wordt er veel bespaard op tijd en middelen. Zo hoeven medewerkers alleen ingezet te worden waar en wanneer nodig is. Daarnaast is het mogelijk eenvoudig aan te passen, zodat er aan de lokale behoeftes kan worden voldaan, of het nou gaat om een gemeente, waterschap of provincie, of de nieuwbouwwijk en de dakkapel van de buurman.

Website IMAGEM

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top