3D Basisvoorziening verder uitgebreid

3D Basisvoorziening verder uitgebreid

Actualisatie data en aanpassingen

 

3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. In april zijn de drie datasets in de voorziening vernieuwd. Deze sets zijn gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en volledig automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

Door de redactie

Na het selecteren van de gewenste locatie en het gewenste luchtfotojaar, zijn de drie datasets van 3D Basisvoorziening direct te downloaden.

3D Basisvoorziening is te downloaden via PDOK. De bezoeker kan daarbij kiezen uit de datasets 3D Basisbestand Volledig, 3D Basisbestand Gebouwen en 3D Hoogtestatistieken Gebouwen. Deze eerste bevat driedimensionale topografische objecten voor terreinen, water, wegen en gebouwen. Het 3D Basisbestand Gebouwen bevat driedimensionale topografische objecten voor gebouwen, waarbij onderscheid is gemaakt in hoogtesprongen. De 3D Hoogtestatistieken Gebouwen bevat tweedimensionale geometrieën van gebouwen met daarbij verschillende hoogtestatistieken.
3D Basisvoorziening is te gebruiken op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. Het bestand wordt geleverd als dataset per kaartblad. Een kaartblad is op de kaart van Nederland te kiezen en de downloader krijgt een CityJSON-bestand met gegevens in een zip-bestand. Een kaartbladbestand van het 3D Basisbestand Volledig beslaat tussen de 200 en 700 MB. De kaartbladbestanden van het 3D Basisbestand Gebouwen zijn veel kleiner en de 3D Hoogtestatistieken Gebouwen betreft één bestand voor heel Nederland in GeoPackage 1.2.

Verschillende doeleinden
De topografie is ingewonnen op basis van luchtfoto’s uit het jaar dat de bezoeker kan kiezen in het menu. Het hoogtemodel is gebaseerd op luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met dezelfde actualiteit. Hierdoor treden minder consistentiefouten op. De data van de BAG en de BGT zijn van 1 januari volgend op het luchtfotojaar. Deze versie van 3D Basisvoorziening is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met het ministerie van BZK en de Technische Universiteit Delft. De bestanden zullen jaarlijks worden geactualiseerd.
Het 3D-basisbestand kan toegepast worden voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor gemeenten bij de planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De gemaakte plannen zijn te toetsen met behulp van het virtuele 3D-model. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het daarmee een waardevol visueel hulpmiddel.

Downloadtegels opgeknipt
Met de actualisatie van 3D Basisvoorziening in april zijn alle producten geactualiseerd op basis van de luchtfoto’s van 2019 en data uit de BAG en BGT van 1 januari 2020. Daarnaast zijn de downloadtegels van 5 km x 6 km opgeknipt in vier delen. Dit omdat de kleinere bestandsgrootte het verwerken en downloaden versnelt. Daarnaast zijn jaartallen en productnamen toegevoegd aan de bestandsnamen in verband met het selecteren van meerdere producten en jaargangen. Om de bestandsgrootte te beperken, zijn coördinaten afgerond op maximaal vier decimalen achter de komma. Verder zijn de metadata van CityJSON verder uitgebreid en zijn in het bestand 3D Hoogtestatistieken Gebouwen de kwaliteitsparameters gevuld.

Website Kadaster

Website PDOK

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top