3D-Basisbestand van Nederland beschikbaar

3D-Basisbestand van Nederland beschikbaar

Het Kadaster stelt een actueel 3D-basisbestand van heel Nederland beschikbaar als open data.

 

 

Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Deze eerste versie van dit landelijk uniform 3D-basisbestand stelt de gebruiker in staat dit toe te passen in haar eigen processen. Het bestand wordt jaarlijks geactualiseerd.

Gebruik voor verschillende doeleinden
Het 3D-basisbestand kan toegepast worden voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor gemeenten bij de planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De gemaakte plannen kunnen worden getoetst met behulp van het virtuele 3D-model. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het een waardevol visueel hulpmiddel. 

Nederland in 3D is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met het ministerie van BZK en de Technische Universiteit Delft.

Website PDOK

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top