Bijna 40 partijen richten Climate Campus op als antwoord op klimaatverandering

Bijna 40 partijen richten Climate Campus op als antwoord op klimaatverandering

Maar liefst zevenendertig partijen zeggen ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta en zetten daarmee in op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering.

Onder hen gerenommeerde instellingen zoals KNMI en CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, Kadaster en bureaus als Arcadis, Future Insight, HydroLogic, Royal HaskoningDHV, Sweco, Tauw, TTE en GIS-leverancier  Esri Nederland. Ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen doen mee. In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen. Partijen zetten zich gezamenlijk in voor: het bouwen van een krachtig innovatienetwerk met een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda en de IJssel-Vechtdelta als proeftuin; een fysieke plek als centrum van de samenwerking met de demonstratiedelta als setting; het uitblinken in implementatie door het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een effectieve samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen; het aantrekken van (jong) talent, start-ups en bedrijvigheid. Werving van fondsen en investeerders; branding van de Climate Campus, waaronder een gezamenlijk propositie en (beeld)merk. Iedere partij draagt bij aan de ontwikkeling van de Climate Campus vanuit zijn eigen rol, vermogens en bevoegdheden.

Economisch motief

Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationaal partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering

Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als hun pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier, groener en slimmer te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

partners climate campus

Nieuwe deltawerken

Zwolle ligt op het laagste punt in de IJssel-Vechtdelta. Met de stijging van de zeespiegel en het IJsselmeer en de toename van extreme plensbuien staat de waterveiligheid steeds meer onder druk. Tot voor kort volstond het wegpompen van water en het versterken van dijken nog. Daar is Nederland wereldberoemd mee geworden. Echter, dit soort maatregelen blijkt niet meer afdoende. Het klimaatvraagstuk vraagt om nieuwe deltawerken. Aanvullend aan dijkversterking zijn dit oplossingen op allerlei schaalniveaus. Van de regenton in de achtertuin en groene gevels tot en met een geluidswal die uitgevoerd wordt als noodwaterkering, zoals in Stadshagen. Deze nieuwe deltawerken zijn vooral noodzakelijk in steden. Gemeente Zwolle wordt samen met de partners in de  IJssel-Vechtdelta in den lande gezien als een van de koplopers. Later vandaag tekent Zwolle als een van 22 Hanzesteden het Charter of Kampen on water safety and climate adaptation.

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top