In 2080 60 miljoen mensen bedreigd door kustoverstromingen

In 2080 60 miljoen mensen bedreigd door kustoverstromingen

In 2080 zullen wereldwijd twintig miljoen meer mensen dan nu worden bedreigd door kustoverstromingen als gevolg van bodemdaling en zeespiegelstijging. Dat stellen kennisinstituut Deltares en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Onderzoekers van beide instituten presenteerden op 25 april 2017 in Wenen op de EGU General Assembly de uitkomsten van een onderzoek naar overstromingsgevaar wereldwijd tot het eind van deze eeuw.

Bodemdaling en zeespiegelstijging

Conclusie van het onderzoek is dat als gevolg van bodemdaling en zeespiegelstijging de dreiging van overstromingen door zware stormen wereldwijd toeneemt. De onderzoekers hebben aan de hand van modellen bepaald dat steeds grotere gebieden zullen overstromen door genoemde factoren. Daardoor zullen in 2080 wereldwijd zestig miljoen mensen worden bedreigd; dat is vijftig procent meer dan nu, aldus het onderzoek. Van de wereldbevolking woont tien procent in laaggelegen kustgebieden, tot tien meter boven zeeniveau. De meeste van deze gebieden liggen in China, Bangladesh, India en Indonesië. In deze kustregio’s vestigen zich steeds meer mensen door migratie en bevolkingsgroei, waardoor het aantal mensen dat risico loopt door overstromingen nog hoger kan uitvallen dan nu berekend. De toekomstige vestigingscijfers van mensen in deze kwetsbare gebieden zijn nog niet in het onderzoek meegenomen, vertelt Deltares-onderzoeker Dirk Eilander. “Die data moeten nog worden gemaakt. Maar als je kijkt naar het laatste decennium dan neemt de migratie naar deze kustgebieden toe. Dus de verwachting is dat het aantal mensen dat risico loopt nog wel toeneemt.” Volgens Eilander geeft het onderzoek een goed beeld van regio’s waar potentieel de grootste gevaren voor kustoverstromingen liggen. “Alhoewel in absolute aantallen enkele grote landen eruit springen, zijn het veelal kleinere eilandstaten waarvoor de gevolgen relatief het grootste zijn”. Ook Nederland behoort gezien de lage ligging tot de landen waar een groot risico bestaat op kustoverstroming. Volgens het onderzoek neemt het aantal mensen dat hier wordt bedreigd door een overstroming in 2080 toe met twintig procent door zeespiegelstijging en bodemdaling.

Tool voor kustoverstromingen

Onderzoekers van beide instellingen hebben een tool gemaakt over kustoverstromingen. De tool is een uitbreiding van Aqueduct, een openbaar interactief platform waarop rivieroverstromingen wereldwijd in kaart zijn gebracht.In de upgrade van de tool worden gegevens verwerkt over veranderingen van zeewaterstanden, wereldwijde bodemdalingen gecombineerd met kans op springvloed. “Voor het eerst gebruiken de onderzoekers hiervoor volledig fysisch gebaseerde en mondiaal dekkende modellen om getij en stormen op zee te simuleren. Bovendien is een nieuwe methode gebruikt om de om wereldwijd kustoverstromingen nauwkeuriger te karteren,” aldus de instituten in een persbericht. De nieuwe tool wordt komend najaar toegankelijk voor het publiek, vertelt Roeli Suiker van Deltares. “Op het ogenblik worden alle gegevens nog geïmplementeerd.” Het online instrument zal ook een indicatie geven van het aantal mogelijke slachtoffers bij uiteenlopende beschermingsniveaus. Mede daarom kan de tool ook worden gebruikt als beleidsinstrument bij besluiten over waterveiligheid, claimen de onderzoekers.

Website Aqueduct

Bron: Website H2O

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top