1:100.000 kaart

1:100.000 kaart

Middenin de zomervakantie heeft het Kadaster haar 1:100.000 kaart uitgebracht. Deze wordt digitaal geleverd als ‘TOP100raster’ en op papier als ‘Topografische kaart 1:100.000’.

Dit product is onderdeel van de BRT (Basisregistratie Topografie) productfamilie. De conceptversie van TOP100 is al gelanceerd in november 2015. Op basis van de feedback van gebruikers is nu het definitieve product tot stand gekomen.

Eigenschappen

De nieuwe kaart geeft een vereenvoudigd beeld van de topografie weer. Deze kaartserie is geschikt als routekaart en als overzichtskaart, waarbij de topografische details nog aanwezig zijn. De basis voor deze nieuwe kaart is TOP10NL.  Top100raster en de Topografische kaart 1:100.000 zijn tot stand gekomen door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL. Omdat deze direct afgeleid worden uit TOP10NL, hebben zij (dus ook) dezelfde actualiteit als TOP10NL. De digitale kaart TOP100raster is te bestellen via verschillende kanalen.

Plotting on demand

De geplotte Topografische 1:100.000 kaart is te vinden in de vernieuwde webwinkel. Sinds de zomer worden de papieren topografische kaarten van het Kadaster gemaakt middels ‘plotting on demand’. ‘Plotting on demand’ houdt in dat de kaart wordt geproduceerd (geplot) zodra de kaart wordt besteld. Door versnellingen in het proces is op dit moment heel Nederland jaarlijks te actualiseren.

kadas

Download via PDOK.nl

http://kadaster.gisinternet.nl/Viewer.aspx?map=webwinkel_topografische_kaarten

Webservice

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top